Les cooperatives d’ensenyament de les Illes Balears pel diàleg i la convivència

Les cooperatives d’ensenyament basam els nostres trets d’identitat en l’educació en valors com la participació democràtica, la llibertat, l’esperit crític i el compromís envers la construcció d’una societat justa, equitativa i pacífica que afavoreixi la convivència general per sobre dels interessos particulars.

Per tot això, demanam seny, diàleg democràtic, responsabilitat i tolerància mútua a totes les institucions polítiques perquè siguin capaces d’arribar a una conciliació social per garantir la cordialitat, la convivència respectuosa i la pau dels pobles que representen.