Arran dels esdeveniments succeïts ahir, 1 d’octubre, a Catalunya

Arran dels esdeveniments succeïts ahir, 1 d’octubre, a Catalunya

La Confederació de Cooperatives de Catalunya condemnem la violència aplicada per impedir el referèndum d’autodeterminació.

Expressem la nostra solidaritat i afecte a totes les persones ferides a qui els hi desitgem una ràpida i exitosa recuperació.

Davant la violència exercida l’1 d’octubre, ens adherim a la crida de la Taula per la Democràcia i demanem al conjunt del cooperativisme que participeu a la convocatòria d’ATURADA DE PAÍS que tindrà lloc demà, 3 d’octubre.

 

 

 A raíz de los sucesos de ayer, 1 de octubre, en Catalunya

La Confederació de Cooperatives de Catalunya condenamos la violencia aplicada para impedir el referéndum de autodeterminación.

Expresamos nuestra solidaridad y afecto a todas las personas heridas a quienes les deseamos una rápida y exitosa recuperación.

Ante la violencia ejercida el 1 de octubre, nos adherimos a la llamada de la “Taula per la Democràcia” y pedimos al conjunto del cooperativismo que participe en la convocatoria de PARADA DE PAÍS que tendrá lugar mañana, 3 de octubre.

 

 

About the events of yesterday, October 1st, in Catalunya

The Confederation of Cooperatives of Catalonia condemns the violence applied to prevent the referendum of self-determination.

We express our solidarity and affection to all the wounded people who want them a quick and successful recovery.

In the face of the violence exercised on October 1st, we adhere to the call of “Taula de la Democràcia” and call the whole cooperativism to participate in the “ STOP THE COUNTRY” date that will take place tomorrow, October 3rd.