El Parlament aprova la Llei reguladora del Fons de suport a les seccions de crèdit

Lluís Roig, president de l’ASC –cooperativa aglutinadora de les seccions de crèdit catalanes-, explica que “l’aprovació de la llei tanca tot un procés de debat i atorga un marc definitiu al funcionament de les cooperatives agràries amb secció de crèdit. Estem convençuts que el fons és una eina necessària i creiem que el tràmit parlamentari ha permès delimitar amb major precisió aspectes tècnics i de gestió, al temps que ha servit per sumar consensos”.

En definitiva, Roig conclou que “la legislació aporta garanties de transparència, objectivitat i seguretat a l’activitat de les seccions de crèdit de les cooperatives agràries. Una mostra d’això és que el Ministeri d’Economia ja ha anunciat que vol començar a treballar en la creació d’un fons similar per a les cooperatives de crèdit i caixes rurals”.

La creació del Fons Cooperatiu de suport a les seccions de crèdit és una de les actuacions que es deriva del Pla Marc del cooperativisme agrari català, desenvolupat a instàncies d’un mandat del Parlament de Catalunya de 2010 i aprovat al 2016 com un Acord de Govern de la Generalitat.

A més de regular el Fons Cooperatiu, la nova llei també determina altres aspectes d’obligat compliment per a les seccions de crèdit, com la professionalització mitjançant la formació del personal i l’homogeneïtzació de la gestió.

En aquest sentit, Lluís Roig avança que “per facilitar el compliment de la llei, des de l’ASC promourem la implementació del sistema informàtic CoopCredit que permet la gestió integral de les seccions de crèdit i al qual s’hi han adherit una trentena de cooperatives”.

A Catalunya, hi ha 71 cooperatives agràries amb secció de crèdit que compten amb un volum de dipòsits de 531 milions d’euros. Es concentren a les comarques de Tarragona (43), Lleida (26) i Barcelona (2).

 

Més informació
Sr. Lluís Roig, president Associació Seccions de Crèdit | 607 273 413