Projecte "Lliures"

Projecte Lliures de pobresa, exclusió i desigualtats

Els objectius del projecte són:

  • Articular un fons econòmic de solidaritat –democràtic, autogestionat i transparent– apartir d'aportacions personals i col·lectives.
  • Des de baix, finançar directament projectes de desenvolupament comunitari, transformació social i enxarxament col.lectiu.
  • Desplegar col·lectivament iniciatives innovadores per a una societat més justa, més equitativa, més lliure i molt més solidària.
  • Construir alhora una resposta compartida, un fons mancomunat i un estri dinàmic, que reforci les xarxes de solidaritats ja existents.

Si vols conèixer més el projecte, clica aquí.