Les cooperatives són Patrimoni Immaterial de la Unesco

La UNESCO reconeix d'aquesta manera l'aportació mundial i transformadora del moviment cooperatiu en el seu conjunt i descriu a les cooperatives com entitats que "permeten la construcció de comunitats a través d'interessos i valors compartits, creant solucions innovadores als problemes socials, generant ocupació i ajudant a les persones a construir projectes "

La representació alemanya a la Unesco va presentar la candidatura defensant "la idea i la pràctica de mancomunar interessos col·lectius en cooperatives" amb l’objectiu que fos declarat Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.

La candidatura es basa en el següent: "Una cooperativa és una associació de voluntaris que subministra serveis d'índole econòmica, social o cultural als seus membres amb vista a millorar el seu nivell de vida, resoldre problemes comuns i propiciar canvis positius. Basades en el principi de subsidiarietat que posa la responsabilitat personal per sobre de l'acció de l'Estat, les cooperatives construeixen comunitat gràcies als interessos i valors compartits pels seus membres, generant solucions innovadores a problemes molt diversos de la societat: des de la creació de llocs de treball al suport a persones grans, la revitalització urbana o l'execució de projectes d'energies renovables ".