La retallada d’ajuts a les assegurances agrícoles incrementarà un 30% les pòlisses

El responsable d’assegurances de la FCAC, Josep Lluís Escuer, argumenta que “aquesta retallada causarà un impacte molt negatiu i podria desembocar en un descens de la contractació o en una migració cap a opcions d’assegurament més assequibles, provocant una manca de protecció de l’agricultor davant certs riscos. És precís que tant el Ministeri com el Departament d’Agricultura incrementin el pressupost per salvaguardar el sistema i evitar que la contractació d’assegurances caigui en picat”.

La decisió del Ministeri afecta de manera immediata les 3 línies agrícoles que van iniciar el període de contractació el 15 de novembre i també totes les assegurances que es contractaran durant l’any 2017.

En el cas de les assegurances de fruiters, que suposen gairebé el 25% de la contractació del sistema, es calcula que l’increment del cost de la pòlissa seria d’entre el 20 i el 30% en el cas dels agricultors que mantinguin la bonificació i de prop del 40% per als agricultors que hagin tingut algun sinistre en les últimes campanyes. Com a exemple, un productor de fruita amb bonificació podria passar de pagar 11.400 a 13.900 euros; mentre que en el segon cas passaria de 8.900 a 14.600 euros.

A Catalunya se subscriuen unes 3.500 pòlisses de fruita anuals, per a una superfície de 33.550 hectàrees i un capital assegurat de més de 400 milions d’euros. L’increment de les primes podria suposar un sobrecost per als agricultors d’entre 4 i 5 milions d’euros.

 

Més informació

Sr. Josep Lluís Escuer, responsable assegurances FCAC | 629 232 310