El teixit productiu davant la reforma horària

Acte sobre El teixit productiu davant la Reforma Horària

El teixit productiu constitueix l'accelerador més rellevant per impulsar la Reforma Horària. Per això, caminar cap a un horari més flexible, més compactat i que tingui en compte el ritme circadiari de les persones a l'hora de distribuir les càrregues de feina i els descansos, sobretot dels àpats. Aquestes mesures no es poden impulsar si no és amb un marc general d'actuacions.

Les institucions catalanes no disposen de competències en matèria laboral, això dificulta l'acceleració màxima. Ara bé, els poders públics de Catalunya haurien de promoure una jornada laboral més compacta i flexible, que permeti delimitar millor el temps destinat a la feina, n'alliberi per a usos personals, familiars i socials, i faci alhora empreses més competitives. Per això la Llei de la Reforma Horària que s'està debatent al Parlament de Catalunya instarà al Govern a impulsar un distintiu d'empresa promotora del nou horari per a les empreses que acreditin, durant el període de transició, l'aplicació de mesures, accions i pràctiques que contribueixin a l'assoliment dels objectius i finalitats d'aquesta llei i a l'aplicació del nou horari.

Finalment, es comença a concretar el com: aquesta eina servirà com a eina metodològica per assolir part dels objectius de l'Acord d'impuls laboral de la Reforma Horària. 10 objectius per la Negociació Col·lectiva, aprovat en el marc del Consell de Relacions Laborals, amb la participació dels agents socials. La metodologia de l'Inventari Reforma Horària ofereix, pas a pas, una pauta senzilla per portar a terme un auto diagnòstic en l'organització en relació als horaris, la gestió i els usos del temps de tots els agents implicats.

Per acabar, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies té la intenció de recollir el màxim nombre de bones pràctiques en aquest període transició. Es pot disposar al web de la Generalitat de Catalunya de l'eina en xarxa que està acompanyada de diferents recursos. L'objectiu és generar una gran base de dades de bones pràctiques amb totes les organitzacions pioneresque comparteixin els avenços abans del moment zero de la Reforma Horària.

La inauguració de l'acte ha anat a càrrec d'Àngel Font, de la Fundació Bancària La Caixa; Esther Sánchez, presidenta del Consell Assessor per a la Reforma Horària (CARH); Dolors Bassa, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies i Jordi Baiget, conseller d'Empresa i Coneixement.

Tot seguit ha tingut lloc la presentació de l'Inventari Reforma Horària per part de la psicòloga social i experta en polítiques de gènere Sara Berbel, i el consultor i psicòleg organitzacional Xavier Peralta. L'inventari s'emmarca en el projecte de proves pilot i culmina dos anys de treballs.

A més, a l'acte s'han realitzat dues taules rodones, la primera ha comptat amb organitzacions pioneres que ja han aplicat l'Inventari Reforma Horària. Masia Vallformosa, Fundació Joia, Technotrends i Suara cooperativa han explicat la seva experiència amb l'aplicació de l'Inventari i les mesures aplicades en relació a la compactació dels horaris i la millora de la productivitat.

A la segona taula, la de concertació, hi han participat els principals agents socials de Catalunya (CCOO, UGT, PIMEC, Foment del Treball i FEPIME) i el secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Josep Ginesta. La moderadora de la taula serà la professora d'IESE Business School i membre del CARH Núria Chinchilla.

La cloenda de l'acte ha anat a càrrec d'Oriol Junqueras, vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda; Jaume Giró, director de la Fundació Bancària La Caixa; Fabian Mohedano, promotor de la Iniciativa per a la Reforma Horària i Gerardo Pisarello, primer tinent d'Alcalde de l'Ajuntament de Barcelona.