Oberta la convocatòria de la 3a edició del concurs: Idees innovadores per a reptes socials

3a edició del concurs: Idees innovadores per a reptes socials

D’aquests, 4 seran els finalistes i podran obentir els següents serveis i premis:

 • 2.500 euros en aportació econòmica per als quatre projectes guanyadors.
 • Consultoria externa per a la maduració i millora de la idea, el contrast amb potencials clients, en l’elaboració del model de negoci i full de ruta del projecte.
 • Accès a recursos d´altres administracions locals.
 • Participar en una trobada anyal d´emprenedoria amb possibilitat de presentació a potencials inversors.
 • Suport de la comunitat de la Xarxa d’Innovació Social del Vallès en la difusió i promoció dels projecte
 • Cercar i facilitar accés a serveis i recursos de suport a l’emprenedoria i a l’activitat econòmica que tenen disponibles les administracions locals i d’altres agents privats.

Els destinataris del concurs poden ser persones físiques o jurídiques, per tant, hi poden participar:

 • Associacions, entitats, fundacions o similars.
 • Ciutadans/es: emprenedors, desocupats...
 • Cooperatives i empreses.
 • Universitats i centres de recerca, i escoles de formació professional.
 • Altres anàlogues a les anteriors.

Es podran presentar projectes que tinguin el seu domicili o raó social fora de la comarca del Vallès Occidental sempre hi quan demostrin en el formulari de presentació de propostes que la seva activitat tindrà un impacte directe a la comarca.

El termini de presentació és fins el 24 d’octubre.