Publicades les bases i la convocatòria per a les subvencions d'Economia Cooperativa

El DOGC núm. 5588, publicat en el dia d’avui, incorpora les bases reguladores i la convocatòria per presentar les sol·licituds de subvenció referents a l’economia cooperativa.

Per a més informació: www.gencat.cat/treball