Publicades les bases i la convocatòria per a les subvencions d'Economia Cooperativa

El DOGC núm. 5588, publicat en el dia d’avui, incorpora les bases reguladores i la convocatòria per presentar les sol·licituds de subvenció referents a l’economia cooperativa.
    • Subvencions destinades al desenvolupament de les empreses d'economia cooperativa i per fomentar, promoure i divulgar les cooperatives i societats laborals.

     El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dia 15 d'abril de 2010.

     Les línies de subvenció són:
     a) Línia 1: subvencions per a la incorporació de socis o sòcies treballadors/res o socis o sòcies de treball en cooperatives i societats laborals.
     b) Línia 2: subvencions als projectes empresarials de cooperatives i societats laborals de nova creació.
     c) Línia 3: subvencions als projectes empresarials d'enfortiment i intercooperació destines a cooperatives i societats laborals.
     d) Línia 4: subvencions a les entitats representatives de l'economia cooperativa.
     e) Línia 5: subvencions per a la promoció, difusió i investigació de l'economia cooperativa.

     Documentació de referència:
     DOGC 5588 de 16 de març de 2010.
     Bases reguladores: Ordre TRE/142/2010, de 5 de març.
     Convocatòria: Resolució TRE/663/2010, de 9 de març.
      

    • Subvencions als programes d'àmbit local de foment i assessorament per a la creació d'empreses, als projectes singulars i/o experimentals de suport per a la creació d'empreses (entitats col•laboradores de la Direcció General d'Economia Cooperativa i Creació d'Empreses, denominades Inicia: per a la Creació d'Empreses).

     El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dia 15 d'abril de 2010.

     Documentació de referència:
     DOGC 5588 de 16 de març de 2010.
     Bases reguladores: Ordre TRE/143/2010, de 5 de març.
     Convocatòria: Resolució TRE/664/2010, de 9 de març.


Per a més informació: www.gencat.cat/treball