La Confederació de Cooperatives de Catalunya formalitza un acord de col·laboració amb l’Office du Développement Économique de la Coopération Cooperatives del Marroc

La Confederació de Cooperatives de Catalunya i l’Office du Développement Économique de la Coopération Cooperatives del Marroc (ODECO) han formalitzat un procés de cooperació basat en l’intercanvi d’experiències, principalment, en matèria de promoció de cooperatives d’iniciativa social.

L’origen de l’acord rau en les diferents iniciatives comunitàries i projectes de cooperació internacional impulsades per la cooperativa Gedi. El 2008, Gedi desenvolupà un projecte de promoció cooperativa al nord de Marroc (projecte de turisme responsable Moulay Bouselham i altres iniciatives cooperatives a Tànger), amb la participació de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

Fruit d’aquesta iniciativa basada en l’atenció a les persones i liderada per Gedi, el passat juliol cinc persones representants representants de l’ODECO del Marroc van visitar durant tres dies les entitats promotores del cooperativisme a Catalunya, així com les cooperatives integrants de Gedi i el grup cooperatiu Consop.
Durant la trobada es van posar les bases de l’acord de col·laboració, el qual obre oportunitats per a la cooperació internacional, la promoció del cooperativisme i el creixement de les cooperatives d’iniciativa social. El pla d’acció articulat a l’acord determina els eixos d’actuació següents:
  • Formació, informació i intercanvi d’experiències
  • Promoció de cooperatives d’inserció – iniciativa social
  • Intercanvis comercials

Marroc té més de 6500 cooperatives amb predominança del sector agrícola, l’habitatge i l’artesania. Més de 350.000 persones són membres d’una cooperativa al Marroc. Com a part de l'estructura econòmica nacional, el sector cooperatiu ocupa un lloc prominent en el desenvolupament econòmic, social i polític.
L’ODECO del Marroc neix el 1962 amb l’objectiu de centralitzar els processos de creació de cooperatives, proporcionar assistència i arbitratge, així com representar al moviment cooperatiu del Marroc. Forma part de la xarxa Euromediterrània de l’Economia Social, que té per objectiu la coordinació de les organització del sector d’Espanya, França, Itàlia, Marroc, Tunísia i Portugal.
En aquest marc, s’estableix una triple cooperació atès que l’entitat que coordina el secretariat de la xarxa Euromediterrània de l’Economia Social és CEPES, organització en què la Confederació de Cooperatives de Catalunya també és sòcia.