La FCAC denuncia la persecució de la Conselleria d’Economia a les seccions de crèdit, l’instrument imprescindible de finançament de cooperatives i socis

Les cooperatives no veuen factible el projecte de caixa rural impulsat unilateralment per la Conselleria ni la proposta de regulació del sector en el Decret que s’està treballant, i reclamen que no es desmantelli un model centenari per una mala gestió aïllada
Si el projecte del Govern es manté, moltes cooperatives catalanes veurien qüestionada la seva viabilitat
A Catalunya, hi ha 113 cooperatives amb secció de crèdit que aglutinen uns 700 milions d’euros de 45.000 socis

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha denunciat, avui, en roda de premsa, la persecució del Govern català a les seccions de crèdit de les cooperatives, que constitueixen l’instrument que garanteix el finançament de les cooperatives agràries i els seus socis. Per a la FCAC no és factible ni el projecte de caixa rural impulsat unilateralment per la Conselleria ni la proposta de regulació de les seccions de crèdit en una proposta de Decret redactada sense atendre les aportacions del sector.

La Comissió Permanent de la FCAC, així com el responsable de seccions de crèdit d’aquesta organització, han denunciat que posar en qüestió el model de les seccions de crèdit significa posar en dubte la viabilitat del model cooperatiu i que, si el projecte de la Conselleria d’Economia i Finances prospera, un gran nombre de cooperatives agràries catalanes veurien compromesa la seva viabilitat en desaparèixer la seva principal via de finançament.

Des de la FCAC també es qüestiona el projecte de fusió de les cooperatives de crèdit impulsat per la Conselleria d’Economia i Finances. Es planteja quin sentit té crear una micro-caixa en un moment en què s’està apostant per la fusió de les caixes de menor dimensió. En aquest sentit, la fusió de totes les seccions de crèdit catalanes en una cooperativa de crèdit podria arribar a sumar, com a màxim, uns 700 milions d’euros, mentre que la caixa d’estalvis catalana més petita, Caixa Manlleu, té un volum de dipòsits de 2.400 milions d’euros que, des de la Conselleria, es considera que són insuficients per garantir la seva competitivitat.

Així mateix, la FCAC voldria posar en relleu que, probablement, darrera aquesta actuació de la Conselleria existeix un interès per blindar, a nivell estatal, la fitxa bancària de Caixa Rural de Sant Fortunat de Castelldans a costa de les seccions de crèdit, un sector que a Catalunya funciona exitosament des de fa més de cent anys.

Fins i tot, el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) ha emès recentment un dictamen en què instava a la Conselleria d’Economia a suavitzar el Decret de seccions de crèdit en la línia del que està demanant la FCAC. El propi CTESC va demanar a la Conselleria que, abans de continuar endavant amb aquesta normativa, s’emeti una memòria d’impacte normatiu sobre les implicacions que tindria per a les seccions de crèdit la publicació del Decret amb el redactat que proposa l’Administració.

A Catalunya hi ha 113 seccions de crèdit, que aglutinen uns 700 milions d’euros de 45.000 socis. Del total de dipòsits, fins a un 35% es destina a finançament del sector, sigui de la pròpia cooperativa o dels seus socis. A més, hi ha fins a 23 municipis a Catalunya en què la secció de crèdit és l’única entitat que presta serveis financers i que garanteix un servei de proximitat.

En qualsevol cas, la FCAC mostra la seva disposició a continuar col·laborant amb la Conselleria d’Economia i Finances per tal de plantejar propostes d’actuació en relació amb les seccions de crèdit com a instrument imprescindible que són per a les cooperatives agràries i els seus socis i, en definitiva, per a tot el territori rural català.


Més informació
Sr. Lluís Roig, responsable de seccions de crèdit de la FCAC
932 292 019