La FCAC denuncia que la UE flexibilitza els límits de toxines a la fruita seca

Aquesta mesura facilitarà les importacions comunitàries d’ametlla de Califòrnia i d’avellana de Turquia, els principals productors mundials, en detriment de la producció autòctona de major qualitat

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) denuncia que la Unió Europea (UE) està en procés d’adopció d’una normativa que flexibilitza els límits de toxicitat permesos en ametlles, avellanes i pistatxos. En concret, el reglament modificaria a l’alça els continguts màxims d’aflatoxines autoritzats en determinats fruits secs amb relació als que estan vigents actualment.

Les aflatoxines són contaminants naturals provocats per la infecció d’un fong que han demostrat la seva perillositat com agent causal d’un seguit d’alteracions i quadres patològics que poden afectar tant a animals com a l’home. La seva elevada toxicitat, a través de la contaminació de determinats aliments com la fruita seca, suposa un risc elevat per la salut. A Catalunya, la producció de fruita seca es caracteritza per no tenir problemes de contaminació d’aflatoxines ja que les condicions de maneig del cultiu, les característiques ambientals i l’acurat emmagatzematge a què és sotmès el fruit així ho permeten.

El responsable de fruita seca de la FCAC, Roger Palau, denuncia que “aquesta relaxació de la normativa suposaria una flexibilització de les normes de salut pública a la Unió Europea. Així mateix, afavoriria l’entrada d’importacions de fruita seca procedents dels principals productors mundials, Califòrnia i Turquia, on les normes de cultiu i conservació del producte són menys estrictes. En aquest sentit, cal recordar que l’any passat van quedar bloquejats a la duana un total de 56 lots d’avellana procedents de Turquia perquè presentaven continguts d’aflatoxines superiors als límits reglamentaris establerts. Així mateix, amb aquest canvi, es propiciaria que la gran indústria de segona transformació disposés d’una matèria primera barata, en detriment de la producció autòctona”.

La FCAC reclama una intervenció urgent del Govern espanyol, donat que el Consell de Ministres de la UE ja va decidir no oposar-se a aquest reglament de flexibilització dels límits de toxicitat permesos. Si el Parlament europeu no rebutja la proposta en el termini de tres mesos, la Comissió de Brussel·les podrà adoptar formalment la normativa.

A Catalunya, hi ha 51 cooperatives productores d’avellana i 97 d’ametlla. La seva producció se situa en unes 38.600 tones de closca anuals.Més informació
Sr. Roger Palau, responsable de fruita seca de la FCAC
680 274 283