Bases de subvencions per a la continuïtat del programa Aracoop

 

A les bases d'enguany, es detallen 5 línies d'actuació marc (creació, món eductiu i universitari, formació i gestió, creixement i internacionalització, promoció i difusió) i un seguit de projectes a desenvolupar. A continuació exposem, a grans trets, els projectes subvencionables:

 

Línia 1, Creació, té per objecte el desenvolupament dels projectes següents:
Projecte a), Acompanyament i suport a la viabilitat per a la creació d'empreses.
Projecte b), Acompanyament expert per a la transformació en cooperatives o societats laborals.
Projecte c), Tallers virtuals de creació de cooperatives.
Qui pot sol·licitar l'ajut?
Empreses de l'economia social

 

 

Línia 2, Món educatiu i universitari, té per objecte el desenvolupament dels projectes següents:
Projecte d), Conèixer i aprendre amb empreses cooperatives.
Projecte e), Fescoop: tallers per aprendre el model d'empresa cooperativa a l'escola.
Projecte f), Creació de cooperatives d'alumnes.
Projecte g), Activitats formatives universitàries: Crèdits optatius en el marc del pla docent o de naturalesa
anàloga, sobre economia social, el tercer sector i/o per formar especialistes en gestió de cooperatives.
Projecte h), Reconeixement dels millors treballs universitaris de final de grau (TFG) i/o tesis doctorals sobre el
tercer sector, l'economia social o per formar especialistes en gestió de cooperatives.

Qui pot sol·licitar l'ajut?
Empreses de l'economia social, universitats, escoles de negoci i/o entitats que en depenguin.

 

 

Línia 3, Formació i gestió, té per objecte el desenvolupament dels projectes següents:
Projecte i), Seminaris de millora de competències professionals específiques en l'economia social.
Projecte j), Acompanyament expert per a la innovació col·laborativa. 
Projecte k), Sessions presencials d'assessorament tècnic, econòmic i jurídic sobre economia cooperativa.

Qui pot sol·licitar l'ajut?
Universitats, escoles de negoci i/o entitats que en depenguin; empreses i/o entitats d'economia social amb experiència en l'àmbit del projecte.

 

 

Línia 4, Creixement i internacionalització, té per objecte el desenvolupament dels projectes següents:
Projecte l), Acompanyament expert per al creixement i la internacionalització. 
Projecte m), Acompanyament expert per al creixement i la internacionalització en l'àmbit agrari.

Qui pot sol·licitar l'ajut?
Empreses i/o entitats d'economia social amb experiència en l'àmbit del projecte i en l'àmbit agrari.

 

 

Línia 5, Promoció i difusió, té per objecte el desenvolupament dels projectes següents:
Projecte n), Presència als mitjans de comunicació. 
Projecte o), Debats territorials, sectorials i actes. 
Projecte p), Dinamització web, coordinació i recursos.

Qui pot sol·licitar l'ajut?
Empreses i/o empreses d'economia social amb experiència en l'àmbit del projecte.

 

Aracoop és un programa marc de cooperació publicoprivat, promogut pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i la Confederació de Cooperatives de Catalunya, que té com objectius afavorir la creació i el creixement d'empreses d'economia social i cooperativa; posicionar l'economia cooperativa en els diversos àmbits econòmics, socials i territorials a Catalunya; renovar-ne la visibilitat en el conjunt de la societat, i enfortir l'ecosistema cooperatiu amb les entitats representatives i institucions especialitzades, amb la integració del territori i dels diferents actors socials i econòmics.