Les cooperatives representades en un debat sobre com assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible


Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) foren aprovats per l'Assemblea General de les Nacions Unides de setembre a 2015, com a part de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de l'ONU. El debat d'alt nivell se centrà en com mobilitzar els recursos per assolir els Objectius fins el 2030. En una intervenció remarcable, el professor Jeffrey Sachs, director de l'Institut de la Terra de la Universitat de Columbia, va recordar a l'audiència que l'economia mundial produeix cada anys suficients recursos per assolir tots els objectius de desenvolupament sostenibles i que assolir-los era una prioritat. Afegí que la prioritat hauria de ser la pròxima generació i que els països haurien d’invertir en educació enlloc d’aspectes com la defensa.
L’agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible reconeix el paper important que el sector privat, incloent les cooperatives, té en establir col·laboracions i assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible. És important que el moviment cooperatiu es mobilitzi al voltant d’aquests objectius i demostri la seva capacitat per assolir objectius econòmics, socials i ambientals. L’Aliança Cooperativa Internacional es proposa oferir als seus membres una estructura global per a una acció conjunta.