Fons cooperatiu de suport al sector

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) dóna suport al posicionament de l’ASC entenent que aquesta cooperativa de segon grau és qui majoritàriament representa la veu de les cooperatives agràries catalanes amb secció de crèdit.

  • El posicionament de l’ASC se sustenta en la voluntat emesa per una àmplia majoria del col·lectiu de seccions de crèdit. L’ASC va informar de la iniciativa del Govern de la Generalitat de crear el Fons Cooperatiu de Suport a les Seccions de Crèdit en reunió oberta a totes les cooperatives amb secció de crèdit (10 de maig) i, complementàriament, va realitzar una consulta individualitzada a totes les implicades (11 de maig). A Catalunya, hi ha 83 cooperatives agràries amb secció de crèdit. Un 94% es van pronunciar emetent el seu vot i el 70% dels vots van ser afirmatius i favorables a la creació del Fons.
  • El procés, dut a terme amb democràcia i transparència, evidencia que dos terços de les cooperatives agràries amb secció de crèdit entenen que la finalitat del Fons és atorgar una major garantia als socis impositors de les seccions de crèdit i aportar estabilitat al sector.
    La norma aprovada per la Generalitat no contradiu els principis cooperatius d’intercooperació i solidaritat, sinó que els pot reforçar amb la creació d’un fons comú al qual totes les cooperatives agràries amb secció de crèdit aporten el 3% dels seus dipòsits. Aquestes aportacions es beneficiaran de la rendibilitat que generi el conjunt d’actius dels Fons i en cap cas s’aplicaran recursos sense les garanties patrimonials corresponents.
  • L’ASC manifesta la seva voluntat que el Fons sigui gestionat per una comissió delegada mixta amb representants de la mateixa ASC, la FCAC i experts externs que enriqueixin la presa de decisions i garanteixin la transparència i objectivitat de les operacions. Tota operació vinculada amb aquest Fons requerirà d’un estudi de viabilitat previ i del compliment d’estrictes garanties que es determinaran en cada cas.