Suara Cooperativa i Grupo init impulsen una empresa de programes d'atenció a la salut

"Entenem que la salut és molt més que l'absència de malaltia. Està associada al benestar i a una vida saludable, aspectes necessaris per avançar cap a un desenvolupament més humà i sostenible de la nostra societat", assenyala Anna Monells, gerent de Suanity. Per això Suanity acompanya a la persona oferint serveis i eines que l'ajudin a millorar la seva experiència vital.

El valor diferencial de Suanity és el seu model d'atenció i acompanyament, posant a la persona al centre perquè recobri el control de la seva salut. La prioritat d'aquests programes és que la persona atesa pugui romandre al seu domicili i en el seu entorn, a prop de la seva llar i allunyat de l'àmbit hospitalari. Per a això Suanity compta amb un equip de professionals i el suport d'eines tecnològiques que faciliten l'atenció personalitzada. Aquest model d'atenció estalvia costos al sistema de salut i a les companyies asseguradores, al mateix temps que contribueix a augmentar la qualitat de vida de les persones.

Suanity compta amb programes d'atenció pal·liativa, de suport al malalt oncològic i d'atenció a persones amb malalties cròniques avançades. Tots aquests programes inclouen atenció especialitzada en el domicili i atenció telefònica personalitzada 365 dies a l'any les 24 hores del dia realitzada per professionals de la salut, atenció mèdica, sanitària, psicològica, fisioterapèutica i social. A més la persona té accés a una plataforma informàtica de gestió de la salut que li permet, accedir a continguts de salut específics i d'interès, fer un seguiment dels seus tractaments i, el més important, mantenir un contacte directe amb els professionals que l'acompanyen. D'altra banda, als professionals els permet accedir i gestionar la història clínica del pacient a temps real, comunicar-s'hi i planificar les seves actuacions. Aquesta plataforma està pensada perquè cada persona pugui establir els seus reptes personals i incorpori hàbits saludables que l'ajudin a aconseguir més benestar. A més Suanity compta amb un centre de consulta especialitzada ubicat a Barcelona (carrer Balmes, 397), que ofereix consultes segons les necessitats de la persona i de la seva família.

A Suanity hi treballa un equip de professionals experts en medicina, infermeria, psicologia, fisioteràpia i atenció social, que garanteixen una atenció integral de la persona que dóna resposta a les seves necessitats en els diferents àmbits de la seva vida: el físic, l'emocional, el social i l'espiritual, perquè el benestar es troba en l'equilibri de totes aquestes facetes personals. L'organització interna de Suanity fa possible que cada professional pugui portar un grup reduït de pacients i pugui oferir una millor qualitat assistencial, més propera, càlida i efectiva.

Anys d'experiència en el camp de la salut, de l'atenció a les persones i el desenvolupament de projectes i solucions tecnològiques innovadores avalen un projecte que començava de la mà de Suara Cooperativa i Grupo init amb l'adquisició de l'empresa especialista en cures pal·liatives PaliagrupTC coneguda com Paliaclínic. L'aliança de Suara i Init està orientada a ajudar les persones a millorar la gestió de la seva salut i aconseguir un major benestar i qualitat de vida, contribuint a crear un sistema de salut més sostenible.

Sobre Suara Cooperativa
Suara Cooperativa és una empresa d'economia social amb més de 30 anys d'experiència en el sector de l'atenció a les persones. Desenvolupa la seva activitat en els àmbits d'educació i formació (guarderies, escoles d'adults, formació ocupacional), serveis socials (dones, famílies, nens, joves), benestar personal i promoció de l'autonomia (serveis a la llar, gent gran i persones amb necessitats de suport), i ocupació i treball. Suara és una cooperativa innovadora, propera, participativa i socialment responsable. És membre de Clade Grup Empresarial Cooperatiu.
www.suara.coop

Sobre Grupo init
Grupo init, amb una trajectòria de 10 anys, fomenta la posada en marxa de noves iniciatives empresarials a través de la innovació i els últims avenços tecnològics en àmbits com la salut, l'oceanografia, la ecosostenibilitat... Inithealth, empresa tractora de projectes innovadors dins l'àrea de salut de Grup init, promou el desenvolupament i ús d'eines digitals innovadores, com la seva plataforma tecnològica, que permetin gestionar la seva salut de manera personalitzada adoptant hàbits saludables.
www.theinit.com

Per a més informació
Jordi Masnou, director de comunicació Suara Cooperativa (686.950.158)
Beatriz Arraibi, responsable de comunicació Grup init (688.628.182)