Préstecs en condicions preferents per finançar projectes d’empreses i de persones emprenedores i treballadores autònomes

Aquesta nova línia de préstecs és per finançar inversions i circulant, té un tipus d’interès del 0% i sense comissions i té un termini màxim d’amortització de cinc anys amb la possibilitat d’un any de carència. L’import mínim del préstec és de 15.000 euros, i el màxim és de 60.000 euros.

Condicions del préstec:
  • Import préstec: entre 15.000 – 60.000 euros
  • Termini: Inversions: fins a 5 anys / Circulant: fins a 3 anys
  • Carència: amb la possibilitat d’1 any de carència
  • Tipus d’interès: 0%
  • Comissions: 0€
  • Garanties: Aval bancari (AVALIS SGR, SAECA o entitats financeres pel 100% de l’import)

 

Els beneficiaris d’aquests préstecs són persones emprenedores, empreses i autònoms i autònomes amb un projecte empresarial de 0 a 3 anys i que compleixin, entre d’altres, els següents requisits:
  • Tenir, com a màxim, fins a 10 persones treballadores.
  • Facturar menys de dos milions d’euros anuals.
  • Estar ubicades a Catalunya.
  • Tenir concedit un aval d’una entitat financera, d’una societat de garantia recíproca (AVALIS SGR), o un aval de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària (SAECA).
Els préstecs els atorgarà el Departament de Treball. Les persones interessades en demanar el préstec ho poden sol·licitar fins el 29 d’octubre de 2010 presentant la sol·licitud a la direcció general d’Economia Cooperativa i Creació d’Empreses del Departament de Treball.

ORDRE TRE/428/2010, de 17 d'agost, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajuts consistents en préstecs en condicions preferents per finançar projectes d'empreses i de persones emprenedores i treballadores autònomes (Línia Emprenedors), i s'estableix la convocatòria per a l'any 2010. (Pàg. 66959)