Presentació del Manifest Cooperatiu de Soses a la conselleria Medi Ambient

La FCAC lliura el Manifest Cooperatiu de Soses: PLANTEM CARA AL FUTUR al conseller de Medi Ambient i el seu equip.

Les cooperatives demanen que s’ajustin els tràmits mediambientals a la realitat del sector.

El Consell Rector de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) lliura, avui 23 de novembre a migdia, el Manifest Cooperatiu de Soses: PLANTEM CARA AL FUTUR al conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, i al seu equip de govern. El Manifest –subscrit unànimement per uns 220 representants de cooperatives d’arreu del territori reunits a Soses el passat 15 d’octubre- es va lliurar també a la Conselleria d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural fa unes setmanes.

altEl president de la FCAC, Josep Pere Colat, destaca la voluntat del sector per mantenir una interlocució permanent amb la Conselleria de Medi Ambient i la participació en òrgans com l’Agencia de Residus i l’Agència Catalana de l’Aigua. La finalitat és contribuir a un millor enteniment de l’activitat agrària per part de les autoritats ambientals al temps que s’avalua la redacció de normatives mediambientals segons la seva incidència en el sector.

Així mateix, es considera imprescindible un abaratiment dels costos de tramitació dels sistemes mediambientals, que sovint són desproporcionats si es té en compte l’activitat econòmica de cooperatives i que, tot i ser pimes, sovint aquestes empreses són tractades com si fossin grans indústries.

A més de les despeses de gestió, cal tenir en compte els costos derivats de l’adequació de l’activitat, que encara poden ser molt més elevats. El compliment de la normativa també acostuma a tenir una gran complexitat administrativa, una tramitació molt llarga i dificultats reals per resoldre determinades situacions que es plantegen per la casuística de les cooperatives.


En aquest sentit, cal tenir en compte que es tracta d’empreses agroalimentàries amb una àmplia i dispersa distribució territorial, sovint emplaçades dins dels nuclis urbans dels municipis, que concentren l’activitat agrària en determinades èpoques de l’any i que presten nombrosos serveis complementaris als habitants de les zones rurals.


Més informació
Sr. Jordi Vives, director de la FCAC
618 919 850