Presa de possessió de les persones membres del nou Ple del CTESC

Per expiració del mandat de quatre anys dels membres del Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, el nou Ple prengué possessió el passat dilluns, 1 de febrer, en un acte que es realitzà a la seu del Consell.
D’acord amb els nomenaments publicats al DOGC en la nova composició del Ple, la Confederació de Cooperatives de Catalunya, en representació del sector cooperatiu, hi serà present mitjançant el nomenament de dos consellers: Pepa Muñoz, presidenta de la Confederació de Cooperatives de Catalunya i de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i Joan Segura, vicepresident de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya és un ens de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia orgànica i funcional per al compliment de les seves finalitats com a òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals.