Perfecto Alonso, nou president de la Confederació de Cooperatives de Catalunya

Barcelona, 29 d’abril de 2010.- Fruit dels relleus produïts en les presidències de la Federació de Cooperatives de Treball (FCTC) i en la de Cooperatives de Serveis i Transportistes, la Confederació de Cooperatives de Catalunya (CCC) ha nomenat noves persones membres per configurar el Consell Rector.
En aquest sentit, Pepa Muñoz i Quintana dóna el relleu de continuïtat a Perfecto Alonso i Tejera, actual president de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, en la presidència de la CCC. Altrament, Francesc Ramos i Planelles, president de la Federació de Cooperatives de Serveis i de Cooperatives de Transportistes, ha assumit la responsabilitat que anteriorment desenvolupavà el seu predecessor en la CCC.

Pepa Muñoz ha estat durant set anys presidenta de la FCTC i durant tres anys presidenta de la Confederació. Durant aquest període en la Confederació s’ha desenvolupat el nou Pla d’Innovació Estratègic 2008-2011, que els consellers actuals s’encarregaran de donar-li la continuïtat iniciada i centrada en el foment i difusió del model cooperatiu, així com en la promoció de projectes innovadors d'interès comú per al sector.

La composició del Consell Rector és la següent:
  • Perfecto Alonso i Tejera, en representació de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, president.
  • Mercè Fluvià i Creus, en representació de la Federació de Consumidors i Usuaris de Catalunya, vicepresidenta.
  • Francesc Ramos i Planelles, en representació de la Federació de Cooperatives de Serveis i de Cooperatives de Transportistes, secretari.
  • Pere Esteve i Sala, en representació de la Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya, vicesecretari.
  • Josep Pere Colat i Clua, en representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, vocal.
  • Josep M. López i Fumat, en representació de la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya, vocal.
Altrament, el Consell Rector ha aprovat, en sessió ordinària, la memòria de sostenibilitat i els comptes anuals per a l’exercici 2009 i ha ratificat l’aprovació del Pla de Gestió per el 2010.

La Confederació de Cooperatives de Catalunya, fundada el 1984, és, segons indica la Llei 18/2002 de cooperatives, l’òrgan màxim de representació de les cooperatives a Catalunya i està integrada per les 6 federacions de cooperatives de Catalunya.