Nova estructura del Govern acordada pel Consell Executiu

El departament d'Innovació, Universitats i Empresa i el departament de Treball es fusionen per configurar el departament d'Empesa i Ocupació.

Francesc Xavier Mena nomenat conseller d'Empresa i Ocupació.

Xavier López Garcia proper director general d'Economia Social, Cooperativa i Treball Autònom.
El passat 4 de gener, el president de la Generalitat anuncià en roda de premsa la nova estructura del Govern acordada pel Consell Executiu.
 
Destaquem que les competències en matèria de cooperatives, recollides en l’article 124 de l’Estatut d’Autonomia, les assumeix el departament d’Empresa i Ocupació amb l’Hble. Sr. Francesc Xavier Mena com a conseller. Tanmateix, en aquest departament, es defineix la Direcció General d’Economia Social, Cooperativa i Treball Autònom configurada dins la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals.

La Direcció General d’Economia Social, Cooperativa i Treball Autònom té les funcions següents: l’organització i el funcionament, la regulació, l’ordenació del sector de l’economia social i el foment del moviment cooperatiu, en especial per a promoure les formes de participació a l'empresa, l'accés dels treballadors als mitjans de producció i la cohesió social i territorial.

En aquest context, es preveu que avui, dimarts, 11 de gener, sigui nomenat pel càrrec de director general d’Economia Social, Cooperativa i Treball Autònom el Sr. Xavier López i Garcia, fins ara director general del Grup Cooperatiu Clade.