Nova cita a la innovació i a la internacionalització

InterACC1Ó ha organitzat per al proper 28 d’octubre un espai de treball per detectar noves oportunitats de negoci i per compartir experiències. La cita és al CCIB, Centre de Convencions Internacionals de Barcelona, i s’orienta a

oferir eines per preparar a les empreses i adaptar-les al canvi en el mercat actual.

Més de 100 persones expertes en economia i gestió empresarial lideraran les diferents activitats d’interACC1Ó. Les activitats centrals són les següents:

Per a més informació i inscripcions :: interACC1Ó