Nacions Unides aprova els Objectius de Desenvolupament Sostenible

 

El 2ods5 de setembre de 2015 es va portar a terme la Cimera de Desenvolupament Sostenible , a la qual van assistir 193 estats membres de l'Organitació de Nacions Unides (ONU). A aquesta Cimera es va arribar a un consens per elaborar el document final d'una nova agenda del desenvolupament; aquesta agenda, que conté 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i 169 metes (específiqus de cada objectius), es titula " Transformar el nostre món: l'Agenda de 2030 per al Desenvolupament Sostenible ". Les metes s'han d'assolir en els propers 15 anys a través d'un pla d'acció amb el qual la comunitat internacional i els governs nacionals promoguin la prosperitat i el benestar comú per, com va afirmar Ban Ki-moon a la Cimera, poder "ser la primera generació en acabar amb la pobresa".

L'agenda, on els governs, el sector privat, la societat civil i la ciutadania han de fer la seva part per assolir-la, se centrarà en tres elements interconnectats del desenvolupament sostenible: creixement econòmic, inclusió social i protecció ambiental. Els objectius i les metes s'accionaran en cinc àmbits : persones, pau, planeta, col·laboració i progrés.

Aquesta vegada les empreses són un element clau per l'assoliment dels objectius de l'Agenda 2030, ja que tenen una gran capacitat de contribuir al desenvolupament dels entorn on operen i de transmetre coneixement i saber fer a altres actors i territoris. L'ONU reconeix que les empreses són un paper clau en las transformació per ser la principal font mundial de l'activitat econòmica i, per aquest motiu, tenen un full de ruta per poder alinear les seves accions i estratègies per tal d'assolir conjuntament els reptes dels 17 ODS.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Els ODS prenen el relleu dels ODM (2000-2015) però, a més de la renovació dels objectius, aquests aniran dirigits a tot el món, no només als països en desenvolupament. A continuació es presenten els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible:

 • Objectiu 1 : Posar fi a la pobresa en totes les seves formes a tot el món

 • Objectiu 2 : Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure l'agricultura sostenible

 • Objectiu 3 : Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom en totes les edats

 • Objectiu 4 : Garantir una educació inclusiva i de qualitat per a tothom i promoure l'aprenenttge al llarg de la vida

 • Objectiu 5 : Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar a totes les dones i les nenes

 • Objectiu 6 : Garantir la disponibilitat d'aigua i el sanejament per a tothom

 • Objectiu 7 : Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a tothom

 • Objectiu 8 : Fomentar el creixement econòmic i l'ocupació inclusius i sostenibles, i el treball decent per a tothom

 • Objectiu 9 : Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització sostenible i fomentar la innovació

 • Objectiu 10 : Reduir la desigualtat dins i entre els països

 • Objectiu 11 : Fer les ciutats inclusives, segures, resilients i sostenibles

 • Objectiu 12 : Garantir models de consum i producció sostenibles

 • Objectiu 13 : Prendre mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes

 • Objectiu 14 : Convervar i utilitzar de forma sostenible els oceans, els mars i els recursos marins

 • Objectiu 15 : Promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, lluitar contra la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl i la pèrdua de biodiversitat

 • Objectiu 16 : Promoure societats justes, pacífiques i inclusives

 • Objectiu 17 : Revitalitzar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible

 

Per a més informació es pot consultar la notícia original a Respon.cat.