Suècia i Espanya en el foment de la RSE

Els governs de Suècia i Espanya acorden una declaració conjunta per fer un pas, a nivell de la Unió Europea, en el foment de la Responsabilitat Social de les Empreses.En el marc de la conferència sueca de la presidència europea sobre RSE "Protect, respect and remedy" que va tenir lloc a Estocolm el 10 i 1 1 de novembre, els governs de Suècia, per mitjà dels Ministeris de Comerç i d'afers exteriors i el govern espanyol, per mitjà del Ministeri de Treball i Immigració, han manifestat la voluntat conjunta de seguir promovent la RSE en l'entorn global dels drets humans i avançar en el marc europeu amb una aposta pel diàleg multilateral, l'experiència s'està desenvolupant ja en el Consell Estatal d’RSE.

En aquest sentit, el director general de l'Economia Social, del Treball Autònom i de la Responsabilitat Social del Ministeri de Treball i Immigració, Juan José Barrera, ha exposat la estategia espanyola en col•laboració plena amb la Comissió Europea en la promoció de la RSE i ha anunciat que la Presidència espanyola de la UE ha de prosseguir els treballs realitzats per Suècia en aquesta matèria, amb especial atenció a la Conferència sobre RSE que tindrà lloc a Palma de Mallorca el 25 i 26 de març de 2010.