Subvencions per a les empreses de l’economia cooperativa

A finals de febrer està prevista la publicació de l’Ordre que estableix les bases reguladores de les subvencions per al desenvolupament i promoció de les empreses d'economia cooperativa, així com la Resolució per la qual s'obre la convocatòria de l'any 2010.

La important novetat d'aquesta convocatòria és que la sol·licitud només es podrà fer per mitjans electrònics, és a dir, que la signatura del formulari de sol·licitud s'efectuarà digitalment i es cursarà a la Direcció General d'Economia Cooperativa i Creació d'Empreses, DGECCE, telemàticament, juntament amb la documentació a presentar.

Preveient que el tràmit per adquirir un certificat de signatura electrònica pot durar entre 2 i 3 setmanes, que la publicació de les bases i la corresponent convocatòria de subvencions serà a finals de febrer i que el termini de presentació de sol·licituds s'estableix en un mes, cal que comenceu de seguida la tramitació del CERTIFICAT DE SIGNATURA ELECTRÒNICA.

Altrament, us avancem que tota la documentació (memòria, pla de gestió, certificats,...) que s'ha de presentar juntament amb la sol·licitud de subvenció també s'haurà d'enviar via telemàtica. Es podran incorporar a la sol·licitud documents word, de text, pdf, documents escanejats... Si aporteu documentació escanejada, la DGECCE recomana que estigui escanejada amb una resolució baixa (el millor seria que utilitzéssiu una resolució de 150 ppp (punts per polzada)). Pel que fa a l'espai, els formularis de sol·licitud ocupen uns 2 MB. L’aplicació establirà un límit de 4 MB per cada enviament. Això vol dir que la documentació que s'adjunti podrà ocupar un màxim de 2 MB.

Per altra banda, la convocatòria d'enguany serà de concurrència competitiva, això vol dir que la DGECCE no començarà a estudiar i avaluar les sol·licituds fins que s'acaba el termini i disposi de tots els expedients. Per aquest motiu cal que en el moment de tramitar la vostra sol·licitud, adjunteu TOTA LA DOCUMENTACIÓ acreditativa necessària, ja que no es podrà cursar cap document en suport paper.