Reclam d'un pla de sostenibilitat i reactivació econòmica per al sector agrari espanyol

Els màxims representants de les quatre organitzacions exigeixen al Govern un pla de sostenibilitat i reactivació econòmica per al sector agrari espanyol

ASAJA, COAG, UPA i Cooperatives Agroalimentàries valoren el pla de xoc proposat pel Govern


El President del Govern es compromet a tenir una nova reunió a finals de febrer per avaluar el desenvolupament de les mesures

Madrid, 30 de desembre de 2009. Les organitzacions agràries, ASAJA, COAG, UPA i Cooperatives Agro-alimentàries consideren positiva la trobada mantinguda la tarda d'ahir amb el President del Govern per abordar la greu crisi en la que es troba immers el camp.
Rodríguez Zapatero es va mostrar receptiu davant els problemes que pateix el sector agrari que va qualificar “d’estratègic"

per al conjunt de la societat i "vital" per al desenvolupament del medi rural. A més, va assenyalar que la tasca d'agricultors i ramaders és imprescindible per afrontar els reptes que planteja el canvi climàtic i primordial per garantir aliments en quantitat i qualitat suficient als ciutadans europeus. En aquest sentit, el cap de l'Executiu es va comprometre amb el sector a desenvolupar les següents mesures:
1. - Establir finançament en tres matèries: moratòria dels préstecs oficials ja existents, noves línies de finançament ICO i reassegurança per a la cobertura del risc d'insolvències en les exportacions, entre altres produccions, de fruita i hortalisses, oli i vi.
2. - Respecte l'encariment de les tarifes elèctriques, el president s'ha compromès a demanar al ministre d'indústria una solució favorable per al sector agrari.
3. - En matèria de preus es compromet a abordar, a nivell polític, la problemàtica de la cadena agroalimentària i a analitzar les actuacions de la Comissió Nacional de la Competència per desembocar en una revisió normativa i en la participació del sector agrari en la composició dels preus. Igualment, proposa la constitució d'una taula per recolzar el desenvolupament de les Interprofessionals.
4. - Es crea una comissió interministerial, encapçalada per la Ministra de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, per tractar els temes que afecten altres ministeris.
5. - En el concernent a fiscalitat, es remet a les taules constituïdes.
6. - El president insta la Ministra de Medi Ambient i Medi Rural i Marí allà present a actuar en un pla d'activació de la demanda a fi d'incrementar el consum en sectors com cereals, oliverar, vi, fruites i hortalisses, llet, oví-caprí, porcí de capa blanca, porcí ibèric i boví de carn.
7. - Impuls a la concentració de l'oferta i integració cooperativa i, en particular, el suport a la creació de grups empresarials cooperatius suprautonòmics.

Així mateix, tant el President del Govern com la Ministra de Medi Ambient, Medi Rural i Marí, també present en la trobada, es van comprometre a posar en marxa totes aquestes mesures abans que finalitzi el mes de gener i a tenir una nova reunió l'última setmana de febrer per avaluar el desenvolupament de les mateixes.