Les empreses cooperatives aconsegueixen el desenvolupament sostenible per a tothom

En termes generals, la sostenibilitat és la capacitat de donar suport, mantenir i resistir. Des dels anys vuitanta, aquest concepte ha evolucionat fins a significar la inclusió de les dimensions mediambiental, econòmica i social. De nou, les cooperatives apareixen aquí com les predecessores de la sostenibilitat moderna. En centrar-se en les necessitats humanes, responen a les crisis de sostenibilitat d'avui dia i aporten un peculiar "valor compartit".

Un dels objectius del Pla per a una Dècada Cooperativa és "posicionar les cooperatives com a creadores de sostenibilitat". El sector cooperatiu ha d'explicar i demostrar al món que la sostenibilitat forma part de la seva naturalesa intrínseca i que les empreses cooperatives contribueixen de manera positiva a aquesta sostenibilitat.

En aquest sentit, l'Aliança va encarregar una anàlisi de les cooperatives des del punt de vista de diferents sectors i zones del món per comprovar el seu vincle amb la sostenibilitat. Presentat en la nostra conferència internacional a Ciutat del Cap al novembre de 2013, l'informe conclou que les cooperatives consideren la sostenibilitat en els seus valors i model de funcionament i que l'ONU insta els governs a fomentar i facilitar "l'establiment i el desenvolupament de les cooperatives, fins i tot adoptant mesures perquè les persones que viuen en la pobresa o pertanyen a grups vulnerables -incloses les dones, el jovent, les persones amb discapacitat, les persones d'edat i les persones indígenes- puguin participar plenament, de forma voluntària, en les cooperatives i atendre les seves necessitats de serveis socials".

Actualment, l'ONU està fixant noves i ambicioses fites per al període posterior a 2015, que es denominaran Objectius de Desenvolupament Sostenible. El moviment cooperatiu repercuteix en mil milions de persones de tot el planeta i, mitjançant la nostra visió del desenvolupament sostenible per a tothom, podem ser sòcies clau en això.

Ens agradaria instar les cooperatives del món sencer a aprofitar el 5 de juliol per mostrar com les cooperatives són el model d'empresa més adient per desenvolupar i crear sostenibilitat en el segle XXI.