Les cooperatives ramaderes presenten al MARM un pla de xoc per al sector porcí

Ramon Armengol va exposar a la directora la greu situació del sector que està portant els productors ramaders a una situació econòmicament insostenible
Representants de les principals cooperatives del sector porcí i de pinsos de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya han participat a inicis d’aquesta setmana, en una reunió bilateral entre Cooperativas Agro-alimentarias i la directora de Recursos Agrícoles i Ramaders del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM), Margarita Arboix, a qui se li va lliurar un pla d’actuació amb un seguit de mesures de caràcter conjuntural i estructural per al sector.

Ramon Armengol, president del Consell Sectorial de porcí de Cooperativas Agro-alimentarias va exposar a la directora la greu situació del sector que a causa del fort increment dels preus dels pinsos està portant els productors ramaders a una situació econòmicament insostenible. Cal recordar que el cost de l’alimentació dels animals supera el 65% de les despeses totals de producció.

Com a mesures de xoc, s’ha plantejat una línea de préstecs tous per facilitar el finançament per a l’abastiment de cereals i ampliar les recents mesures d’emmagatzematge a la carn de garrí i l’establiment de les restitucions a l’exportació.

Amb la finalitat d’evitar la volatilitat dels preus i estabilitzar el mercat de les matèries primeres, es proposa una major regulació dels mercats de futurs, l’aplicació temporal de taxes a l’exportació i la creació d’estocs de matèries primeres que siguin realment estratègics, ampliant la quantitat de tones i assegurant un repartiment homogeni en tot el territori europeu.

Entre les mesures existents per millorar la competitivitat, destaca l’increment de la càrrega màxima autoritzada en el transport per carretera i la reducció dels elevats costos d’operativa dels ports.

Es va proposar la creació d’organitzacions de productors com a eina per millorar la vertebració del sector i regular les produccions, el foment de la integració cooperativa per optimitzar la comercialització i l’aplicació de contractes de compravenda que garanteixin el compliment dels acords comercials entre la indústria i els productors o cooperatives per equilibrar la cadena de valor.

Durant la reunió es van exposar altres mesures com l’autorització de l’ús de les proteïnes animals transformades, agilitar les autoritzacions al cultiu i comercialització de cereals biotecnològics i promocionar el cultiu de cereals i proteaginoses. També es va proposar que el MARM avalués els costos i el nivell d’adaptació a la normativa de benestar animal.

Com a iniciatives destacables figura la necessitat de crear una base de dades del sector per disposar d’estadístiques recents i fiables que permetin al conjunt del sector planificar millor la producció. També la innovació ha de ser una clara aposta de l’Administració a l’hora de portar a terme tant projectes per incrementar els rendiments de la producció de cereals i proteaginoses, com per millorar aspectes que afecten a la competitivitat de la producció porcina, com l’aplicació de programes eficients per al control i eradicació de malalties.

Finalment, les cooperatives van manifestar que apostaran de manera decidida per la Interprofessional com una peça clau a l’hora d’afrontar els nous reptes del sector porcí, i que estan disposades a encapçalar totes aquelles iniciatives que es portin a terme a nivell nacional.

Més informació
Sr. Ramon Armengol, cap de branca de Ramaderia de la FCAC
609 245 278