La FCAC valora positivament el Pla de Xoc, però hi ha mancances que cal atendre

Cal continuar treballant per aprofundir en línies prioritàries per a les cooperatives com el suport financer, la millora de la cadena de valor agroalimentària i les assegurances agràries
La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) valora en positiu les mesures aprovades pel Govern de la Generalitat dins el Pla de Xoc per al sector agrari proposat per la Conselleria d’Agricultura. Tot i això, entén que hi manquen instruments específics per a les cooperatives que caldria haver contemplat per la importància d’aquest sector dins l’agroindústria i l’entorn rural.

En aquest sentit, el president de la FCAC, Josep Pere Colat, destaca que és imprescindible fomentar la vertebració del sector agrari i enfortir l’agroindústria cooperativa.

Com a línies prioritàries, la FCAC reclama l’establiment de suport financer per fer front a les necessitats de circulant i la definició de mesures per millorar el funcionament de la cadena de valor agroalimentària, amb l’establiment de la Mesa d’interlocució de l’agroalimentació amb caràcter permanent. En l’àmbit d’assegurances agràries, se sol·licita que l’augment de dotació pressupostària aprovat s’apliqui a totes les assegurances de l’actual campanya de comercialització al temps que es revisa el límit màxim d’ajut per explotació, establert en 4.500 €.

La FCAC també demana que aquests plantejaments s’incorporin en el Debat de política agrària del Parlament de Catalunya, previst per al pròxim 14 d’abril.


Més informació
Sr. Josep Pere Colat, president de la FCAC
932 292 019
Sr. Jordi Vives, director de la FCAC
618 919 850