La FCAC presenta les propostes per al Debat de Política Agrària als grups parlamentaris

Els 23 àmbits d’actuació que proposen les cooperatives s’organitzen en 6 grans eixos que el Govern hauria de treballar transversalment
La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) presenta, aquesta setmana, les seves propostes per al Debat de Política Agrària -previst per al 14 d’abril- als diferents grups parlamentaris. Es tracta de la segona bateria de reunions amb els representants parlamentaris dels diferents partits i està previst que avui, 23 de març, es reuneixi amb els grups d’Iniciativa per Catalunya – Verds (ICV) i amb Convergència i Unió (CiU). Demà es farà la reunió amb el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i demà passat, amb Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). La FCAC també té previst reunir-se pròximament amb la resta de grups parlamentaris.

Francesc Pané, diputat d'ICV, amb el president de la FCAC, Josep Pere Colat; el vicepresident, Joan Segura, i el responsable tècnic Josep Lluís Bosque.Les cooperatives proposen un total de 23 àmbits de treball que s’estructuren en 6 grans eixos d’acció i que s’haurien de treballar de forma transversal entre totes les conselleries del Govern que tenen competència sobre l’activitat agroalimentària. Les propostes tenen per objecte millorar la vertebració del sector agropecuari i enfortir l’agroindústria associada al territori, assegurar el bon funcionament de la cadena de valor i donar respostes a les distorsions del mercat agroalimentari, promoure la producció agroalimentària catalana, assegurar la competitivitat de les explotacions agràries, fomentar el desenvolupament rural i la diversificació d’activitats i disposar d’una administració eficient i eficaç, en concordança amb la societat del segle XXI.

Joan Raventós i Xavier Pallarès, diputats per CIU, amb el president de la FCAC, Josep Pere Colat; el vicepresident, Jesús Ricou, i el responsable tècnic Josep Lluís Bosque.En aquest context, el president de la FCAC, Josep Pere Colat, considera que és prioritari l’establiment d’un pla marc del cooperativisme agrari, la definició de mesures que millorin la competitivitat i la comercialització del sector i la consolidació del Pla de Concentració, Intercooperació i Modernització de Cooperatives mitjançant la convocatòria plurianual i blindant el pressupost anual la pròxima legislatura.

Així mateix, Colat argumenta que el cooperativisme és un model d’empresa a potenciar. No en va, les cooperatives tenen un paper imprescindible en la vertebració del sector agroalimentari català, estan íntimament vinculades amb el territori i contribueixen a què el valor afegit de la transformació i la comercialització reverteixi en el sector, a més de dinamitzar les zones rurals.Més informació
Sr. Josep Pere Colat, president de la FCAC 932 292 019
Sr. Jordi Vives, director de la FCAC 618 919 850