La FCAC lliura el Manifest Cooperatiu de Soses: PLANTEM CARA AL FUTUR al president del Parlament de Catalunya

Les cooperatives reclamen a Ernest Benach la representativitat del sector en el pròxim Debat de Política Agrària
Aquesta acció forma part d’un procés que es va iniciar a l’octubre, i ja s’està treballant amb les conselleries d’Agricultura, Medi Ambient i Economia en diferents aspectes del Manifest
El Consell Rector de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha lliurat el Manifest Cooperatiu de Soses: PLANTEM CARA AL FUTUR al president del Parlament de Catalunya, Ernest Benach. El Manifest el van subscriure unànimement uns 220 representants de cooperatives d’arreu del territori, que es van reunir a Soses el 15 d’octubre, amb l’objectiu de proposar estratègies que permetin fer front a la crisi econòmica tot plantejant instruments específics per a potenciar l’agroindústria cooperativa catalana.

El president de la FCAC, Josep Pere Colat, ha reclamat al president del Parlament “que es tingui en compte la representativitat del sector cooperatiu en el Debat de Política Agrària que tindrà lloc pròximament, per a la qual cosa la FCAC mantindrà reunions amb tots els grups polítics representats al Parlament. Les cooperatives han de desenvolupar el paper que els correspon en la definició d’estratègies que donin resposta a les necessitats de l’agricultura i l’agroindústria catalanes”.

Josep Pere Colat també ha aprofitat la reunió per repassar amb Ernest Benach el contingut global del Manifest i les mesures de suport al sector que s’hi proposen, document que es farà arribar a tots els grups parlamentaris.

Des del mes d’octubre, la FCAC ja ha lliurat el Manifest Cooperatiu de Soses als consellers d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, de Medi Ambient i Habitatge i d’Economia i Finances. Amb totes aquestes conselleries ja s’ha començat a treballar en diferents línies que es proposen en aquest Manifest.

Més informació:
Sr. Jordi Vives, director de la FCAC
618 919 850