La FCAC es reuneix amb el secretari general DAR per Producció Integrada

El Consell Català de la Producció Integrada (CCPI) es reuneix amb el secretari general del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR), Xavier Castella, per a evitar la retallada del 50% dels recursos que aporta el DAR al CCPI per al seu funcionament

Unió de Pagesos i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha instat el CCPI a reunir-se urgentment amb el secretari general del DAR, Sr. Xavier Castella, per tal d’evitar que es retalli el 50% de l’import que el DAR tenia previst transferir al CCPI aquest 2010.

En la reunió de la Junta Rectora del CCPI del 31 d’agost es va informar els vocals que el DAR, hores d’ara, té la intenció de transferir només 82.033 euros (41.016,50 euros efectivament ja pagats i la resta pendents encara de pagament) dels 164.066 euros previstos inicialment com a ajut institucional del DAR al Consell, per a fer front a les despeses de funcionament d’aquest any 2010.

Limitar la transferència del DAR al CCPI a només 82.033 euros representaria una reducció del 50% de l’import aprovat als pressupostos de la Generalitat de l’any 2010 per aquest concepte. Si aquesta reducció es confirma, el CCPI pot patir unes pèrdues de prop de 70.000 € en l’exercici 2010, que poden posar en risc la viabilitat del mateix CCPI. Per a evitar-ho, els vocals de la Unió i de la FCAC al si del CCPI van demanar que la Junta Rectora del CCPI es reunís urgentment amb el secretari general del DAR, per conèixer de primera mà les intencions del DAR, ja que a hores d’ara encara no s’han notificat per escrit.

El CCPI és la corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, autonomia econòmica i plena capacitat d’actuar que exerceix les funcions derivades del règim jurídic aplicable a la producció agrària integrada, la vigilància del seu compliment i també el foment i el control de la qualitat i la seva indicació als productes agrícoles i alimentaris emparats sota la seva disciplina. El CCPI exerceix les funcions de control i certificació i foment de la producció integrada a Catalunya, i aplega 1.842 operadors inscrits, que representen 31.540 hectàrees sotmeses a aquest sistema de producció respectuós amb el medi ambient.

Per això, tant la Unió com la FCAC consideren que si tal reducció de recursos es fa efectiva, el DAR incompleix un cop més la Resolució 671/VIII del Parlament de Catalunya sobre el món agrari, aprovada el 14 d’abril del 2010.


Més informació
Eliseu Muní, vocal de la FCAC i president del CCPI
639 366 529

Josep Lluís Escuer, vocal de la Unió a la junta del CCPI
629 232 310

DIA: dilluns, 13 setembre
HORA: 10 h
LLOC: Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural a Barcelona
Gran Via, 612-614)