Jornada de presentació del programa RSE.COOP 3

La sessió de presentació del programa RSE.COOP, en què hi participen 19 empreses, s’ha celebrat avui, 28 de setembre, a la sala d’actes de les Cotxeres de Sants.

S’ha considerat una part important de transmissió de coneixement a través de l’experiència

d’Unió Corporació Alimentària, SCCL en què Lambert Pascual ha exposat el que ha suposat per la cooperativa implantar mesures de responsabilitat social.
Superada la primera fase de desconeixement en matèria d’RSE, Unió ha pogut desenvolupar i sistematitzar mesures de defensa i lluita en la desigualtat territorial, defensa de la pagesia, millorar les tècniques de producció, vincular la tradició amb la innovació, millorar i preservar l’entorn, promocionar el medi rural i el model cooperatiu, millorar la qualitat al llarg de la cadena de producció, fomentar la formació i els interessos col·lectius de les persones sòcies de la cooperativa i els grups d’interès.

Lambert Pascual a banda d’exposar les principals fites estratègiques assolides en la cooperativa ha socialitzat els mecanismes de participació i organització que ha establert la cooperativa per posar en valor el model cooperatiu, tenir una organització empresarial competent i competitiva a més d’incorporar pràctiques responsables.

Empreses socials
Un tret característic d’aquesta edició és que 14 de les 19 empreses participants són empreses d’iniciativa social, per això la segona experiència l’ha conduit en Joan Segarra, director de la sectorial d’Iniciativa Social de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, en què ha exposat els beneficis d’incorporar la responsabilitat social en les Empreses Socials, cooperatives d’atenció a les persones.
Joan Segarra ha subratllat que aquest tipus de cooperatives ofereixen serveis de qualitat per a les persones, tenen un avantatge competitiu que les converteixen en l’empresa més adient per gestionar serveis d’atenció a les persones, són empreses amb vocació de servei públic que treballen l’arrelament i la proximitat a la comunitat. Tanmateix, tenen capacitat per oferir menor rotació del personal, més estabilitat laboral, més participació i millors condicions als treballadors, amb això prioritzen la missió per davant del capital.
Amb aquesta prèvia, s’ha concretat que l’RSE aporta un seguit de millores en la capacitat de gestió, de la posició financera, de la capacitat d’oferir serveis que no només atenen les necessitats actuals sinó que també s’orienten a les futures, de l’eficiència en els processos i la millora de les persones, que inclou en lloc destacat la millora de la seva capacitat d’aportació i participació. Tanmateix, Joan Segarra destaca que les empreses vinculades amb els serveis público-privats, com és el cas de les Empreses Socials, es veuran cada vegada més obligades a implantar mesures de responsabilitat social empresarial atès que en les clàusules de licitació i bases concursals de les Administracions Públiques, paulatinament, aniran incorporant clàusules socials. En aquest sentit, Joan Segarra exposa que totes les cooperatives d’iniciativa social haurien d’implantar l’RSE.COOP.


La segona part de la sessió, amb un caire més tècnic, s’ha informat de la metodologia de treball que s’establirà entre l’empresa consultora i l’empresa cooperativa. S’ha detallat les característiques de la memòria de sosteniblitat amb un nivell mínim C3 segons paràmetres del GRI i s’ha exposat la matèria formativa que s’impartirà com element diferencial i enriquidor per a les persones i les empreses.