Guia de cooperatives d’atenció a les persones

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, en el marc del conveni de col·laboració amb l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, ha editat una guia digital de les empreses socials de Catalunya.Les empreses socials, cooperatives d’atenció a les persones, treballen diferents àmbits: gent gran, persones amb discapacitat, lleure educatiu, escoles bressol, inclusió social, infància en risc... i són un model d’empresa que prioritza la recerca de la qualitat, la participació i la gestió responsable dels recursos.

La guia busca proporcionar coneixement sobre el sector i facilitar la contractació de serveis des d’una perspectiva de responsabilitat social. La guia ofereix una fotografia de 60 empreses que des de la proximitat i l’arrelament ofereixen serveis d’atenció a les persones en el marca d’uns societat més cohesionada i inclusiva.

Consulta la guia!