Fòrum de l’Economia Cooperativa i Social

En el marc del "Pla de Dinamització de l’Economia Cooperativa al Prat de Llobregat (2010-2013)", l’Àrea de Promoció Econòmica i Comerç de l’Ajuntament del Prat de Llobregat organitza el Fòrum de l’Economia Cooperativa i Social, el dia 22 d’octubre.
El Fòrum té per objectiu fomentar l’economia cooperativa i social, com a un model d’activitat empresarial que posa el capital humà en l’eix de la seva eficiència econòmica. Vol esdevenir, també, un espai de trobada de les cooperatives, societats anònimes laborals i empreses d’economia social del Prat, amb l’objectiu d’intercanviar experiències i enfortir les pròpies dinàmiques organitzatives i empresarials.
El Fòrum s’ha organitzat a l’entorn de la conferència que pronunciarà el Sr. José Luís Monzón, President de CIRIEC-España, "Oportunitats de l’economia cooperativa i social en el canvi de model productiu". Seguidament, tindrà lloc un debat obert entre representants del món cooperatiu i de l’economia social del Prat.
Per últim es presentarà la Diagnosi de l’Economia Cooperativa del Prat i els eixos estratègics que conformaran el "Pla de Dinamització de l’Economia Cooperativa al Prat de Llobregat (2010-2013)".

:: Més informació ::