FCAC valora positiu el compromís explícit del Parlament amb el cooperativisme agrari

Satisfacció perquè les resolucions finals del Debat inclouen les principals demandes de la FCAC, com el Pla Marc del cooperativisme agrari i suport als processos d’intercooperació
Josep Pere Colat: “El Parlament ha assentat les bases, ara hem de vetllar perquè aquests acords es materialitzin la pròxima legislatura”

El president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), Josep Pere Colat, ha expressat que “valorem en positiu el compromís explícit del Parlament català amb el cooperativisme agrari. Les resolucions finals del Debat de política agrària incorporen les mesures que des d’aquesta organització considerem imprescindibles per a la viabilitat d’aquest model d’empresa. El Parlament ha assentat les bases, i ara hem de vetllar perquè aquests acords es materialitzin la pròxima legislatura”.

En concret, la FCAC expressa la seva satisfacció perquè les resolucions finals del Parlament inclouen demandes com la realització d’un Pla Marc del cooperativisme agrari, que ha de permetre avançar en la definició de les possibles línies d’actuació de futur, preveure sinergies i possibilitats de col·laboració.

Una altra de les grans reivindicacions de la FCAC, com és la consolidació del Pla de Concentració, Intercooperació i Modernització de Cooperatives amb convocatòries plurianuals d’un mínim de tres anys per facilitar la planificació de les empreses, també ha estat reconeguda específicament. De la mateixa manera que el Parlament s’ha compromès a promoure una nova Llei de cooperatives per tal d’adaptar la legislació a les peculiaritats i la situació actual de les cooperatives agràries, a proposar mesures que facilitin l’accés al finançament de circulant per part de les empreses cooperatives i a promoure la comercialització mitjançant les agrobotigues tot creant una xarxa d’intercooperació entre elles.


La FCAC aglutina unes 250 cooperatives agràries catalanes, que reuneixen uns 75.000 socis, facturen 1.400 M € i donen feina directa a més de 4.500 persones.Més informació

Sr. Josep Pere Colat, president de la FCAC
932 292 019
Sr. Jordi Vives, director de la FCAC
618 919 850