En marxa la 6a edició del Programa de Direcció a ESADE

L’economia cooperativa i en particular el sector cooperatiu aporten actius molt rellevants a la societat i a l’economia. Per això, cal assegurar i potenciar la capacitat de gestionar i liderar l’acció cooperativa, tant en l’àmbit de sector, com en els subsectors, grups cooperatius i cooperatives.

En aquest sentit, la Confederació de Cooperatives de Catalunya vol cobrir aquesta necessitat amb El Programa de Direcció d’Empreses Cooperatives que s’imparteix a ESADE Business School, que és una referència en la formació de personal directiu de l’economia cooperativa.
El proper 3 de maig s'iniciarà la 6a edició Programa Direcció Empreses Cooperatives que  s’adreça a directius d’àrees, gerents de microempreses i/o comandaments intermedis amb potencial de creixement del sector de l’economia cooperativa.
El programa es realitzarà mitjançant 10 mòduls d’1,1’5 o 2 dies cada un, a raó d’un per mes aproximadament, i dedicacions externes a l’aula, sobretot destinades al treball de grup.
Per a les cooperatives i societats laborals federades l’import del curs és de 1.850 € amb opcions de finançament i el Programa es troba subvencionat en un 60% per la Direcció General d’Economia Cooperativa i Creació d’Empreses, la Fundació ESADE i la Confederació de Cooperatives de Catalunya.
Per a les empreses no federades l’import és de 3.000 €, trobant-se subvencionat en un 30% per les organitzacions abans esmentades (informació per federar-se: 93 332 36 82).

A continuació podeu trobar el programa complert, el tríptic de difusió, així com la fulla d’inscripció que haureu de fer arribar directament a ESADE a través de fax o correu electrònic, teniu temps fins el 27 d'abril per enviar la sol·licitud d'inscripció.