El president José Montilla i el conseller Joaquim Llena es reuneixen amb la FCAC sobre el Debat de Política Agrària

El president de la FCAC, Josep Pere Colat, plantejarà al Govern un total de 24 àmbits d’acció englobats en 6 grans eixos transversals
La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) es reuneix, avui 12 d’abril a les 19 h, amb el president de la Generalitat, José Montilla, i el conseller d’Agricultura, Joaquim Llena, per tractar sobre el Debat específic del Món Agrari al Parlament de Catalunya del pròxim dimecres. Ens els últims mesos, la FCAC ha estat treballant intensament amb tots els grups parlamentaris perquè les propostes de les cooperatives agràries -recollides en el Manifest cooperatiu de Soses- s’incorporin en les resolucions del Parlament del 14 d’abril i vinculin l’acció de Govern.

En la reunió d’avui, el president de la FCAC, Josep Pere Colat, tornarà a posar damunt la taula els 24 àmbits d’acció prioritaris per a la dinamització de les cooperatives agràries. S’estructuren en 6 grans eixos d’actuació que la FCAC reclama que es treballin de forma transversal per part de les conselleries del Govern que tenen competència sobre l’activitat agroalimentària.

Les propostes de les cooperatives tenen per objecte millorar la vertebració del sector agropecuari i enfortir l’agroindústria associada al territori, assegurar el bon funcionament de la cadena de valor i donar respostes a les distorsions del mercat agroalimentari, promoure la producció agroalimentària catalana, assegurar la competitivitat de les explotacions agràries, fomentar el desenvolupament rural i la diversificació d’activitats i disposar d’una administració eficient i eficaç, en concordança amb la societat del segle XXI.

En aquest context, és imprescindible l’establiment d’un pla marc del cooperativisme agrari, mesures de millora de la competitivitat i la comercialització del sector i la consolidació del Pla de Concentració, Intercooperació i Modernització de Cooperatives mitjançant la convocatòria plurianual i blindant el pressupost anual la pròxima legislatura.

Les cooperatives tenen un paper imprescindible en la vertebració del sector agroalimentari català, estan íntimament vinculades amb el territori i contribueixen a què el valor afegit de la transformació i la comercialització reverteixi en el sector, a més de dinamitzar les zones rurals.


Més informació
Sr. Josep Pere Colat, president de la FCAC
932 292 019

Sr. Jordi Vives, director de la FCAC
618 919 850