El Ministeri perjudica als oleïcultors catalans, amb retallades de més del 30%

Arran de la revisió de l’assegurança de rendiments de l’olivera la FCAC denuncia que el Ministeri perjudica als oleïcultors catalans, amb retallades de més del 30%. Els més perjudicats, els productors que les últimes campanyes havien contractat l’assegurança.

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) denuncia que la revisió de l’assegurança de rendiments de l’olivera, que es contracta mitjançant Agroseguro i que ha aprovat Enesa –organisme depenent del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí-, perjudica clarament els oleïcultors catalans. Amb els criteris que s’han establert, els productors poden patir una baixada del rendiment superior al 30%, principalment a les comarques lleidatanes.

El principal problema radica a què, per al còmput dels rendiments assignats, s’han agafat com a referència les campanyes 2000/01 a 2008/09, sense tenir en compte que durant aquestes campanyes la producció de les comarques lleidatanes (que és la zona d’Espanya a on hi ha una major contractació d’aquesta línia d’assegurança) van estar greument afectades per les gelades de l’any 2001. A més, quan les produccions es podien començar a recuperar es van veure afectades per tres anys seguits de sequera.

El cap de branca d’oli de la FCAC, Joan Segura, denuncia que “tot i que l’assegurança de rendiments de l’olivera té com a principal objectiu l’estabilització de la renda de les explotacions d’olivera davant les adversitats climàtiques, amb l’actual modificació s’està propiciant tot just l’efecte contrari. Així mateix, la revisió penalitza encara més els productors que durant les últimes campanyes han contractat l’assegurança, creant una total sensació d’inseguretat”.Més informació
Sr. Joan Segura, cap de branca d’oli d’oliva de la FCAC
605 787 994