El certificat de signatura electrònica serà necessari a partir de febrer

Tal i com vam avançar al mes de gener en una noticia referent al canvi en l'enumeració d'inscripció, els tràmits registrals amb el Departament de Treball es realitzaran per mitjans telemàtics a partir de la propera convocatòria de les subvencions per al desenvolupament i promoció de les empreses d'economia cooperativa, prevista de ser publicada a finals de febrer. Per a la tramitació telemàtica es necessita un certificat de signatura digital.

Aquesta operativa es comença a implantar amb les sol·licituds de subvenció però per a la resta de documents registrals també es requerirà el certificat digital per poder enregistrar la documentació al Departament de Treball.
Disposar d’aquest tipus de certificat permet realitzar altres tràmits, d’una manera més àgil, amb altres organitzacions de l’Administració Pública (Agència Tributària, Ajuntament...).

El certificat de signatura electrònic pot ser de dos tipus:
Certificat de signatura electrònica per a persona jurídica
Aquest certificat l'emeten qualsevol de les entitats certificadores següents:
En cadascun d'aquests webs trobareu els passos a seguir fins arribar a l'obtenció del certificat i el seu cost. En tots els casos la persona que té la representació legal o té poders s'ha de personar físicament a l'entitat que escolliu.


Certificat de signatura electrònica per a persona física

El certificat emès a nom de las persona física que tingui la condició de representant o soci de la cooperativa, federació o Confederació o persona documentalment autoritzada, es tramita a través del web IDCAT (Identitat Digital) i no té cap cost.

Els passos a seguir són senzills i el web explica clarament com s'han d'anar fent: