Cooperatives i projecció internacional

La Direcció General de Projecció Internacional d’Organitzacions Catalanes ( DGPIOC) ha fet pública la llista d’entitats catalanes que tenen reconegudes com a membres d’organitzacions internacionals,entre les quals es troba la Confederació de Cooperatives de Catalunya, en representació de

les empreses cooperatives de Catalunya. Aquesta llista aplega per primer cop 200 organitzacions catalanes, que en el seu conjunt pertanyen a 293 entitats internacionals.

Aquesta xifra és un referent de la importància de la projecció internacional de les organitzacions catalanes i s’ha assolit després d’incorporar-hi 21 noves entitats, de sectors tan variats com el professional, empresarial, juvenil, social o cultural.

En aquest context, la Confederació forma part de l’ACI, Aliança Cooperativa Internacional. La representació que la Confederació té en aquest organisme, des dels anys 30, permet representar el sector en l’àmbit de la comunitat europea i alhora en l’àmbit internacional. A través de l’ICA podem treballar les legislacions de rang superior que afecten als estats membres de l’UE i alhora permet elaborar un discurs a nivell mundial de visualització del cooperativisme.Coneixem-ne més...

Fundada el 1895, l'Aliança Cooperativa Internacional és una organització independent no governamental que reuneix, representa i serveix a organitzacions cooperatives a tot el món. Les principals tasques rauen en la coordinació entre l’administració pública i els governs d’Europa, Àsia, Àfrica, Amèrica Llatina i EUA. En l’actualitat és l’organització no governamental més gran del món. Són membres de l’ICA les organitzacions cooperatives nacionals i internacionals de tots els sectors d’activitat. Actualment, l’ICA té 222 organitzacions afiliades de 85 països i representen a més de 800 milions de persones a tot el món.