Com superar les barreres que limiten el creixement de les empreses

En el tercer debat, que emmarca el Cicle de Debats Cooperatius, organitzats per la Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònoma amb la col·laboració de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, Salvador Alemany, president d'Abertis i del CAREC, ha exposat els aspectes claus que des de l'Administració i l'empresariat s'ha de desenvolupar perquè les empreses puguin créixer. Amb el títol "Com superar les barreres que limiten el creixement de les empreses", Alemany ha secundat la seva intervenció.

Salvador Alemany ha exposat un seguit d'aspectes clau que, indistintament de les corrents i pensaments que ens guien, hem de saber llegir i aplicar si volem enfortir l'economia de Catalunya i, per consegüent, de la societat catalana.

Alemany comenta que les cooperatives no viuen aïllades a la situació actual, ja que tenen gairebé problemes similars als del conjunt de l'activitat empresarial. A més, comenta que l'economia actual ja es mou en altres paràmetres i que, per exemple, les classificacions sectorials amb què fins ara ens hem basat (sector primari, secundari i terciari) resten totalment desfasades en el concepte d'activitat econòmica; avui, la indústria no només és manufacturera, sinó que alguns serveis també són indústria, com ho són la distribució i la logística... Consegüentment, Alemany apunta que hi ha un seguit d'elements que aporten la visió industrial als projectes i que són clau, són els següents: què sabem fer, la visió a mig i llarg termini i projectes de creixement i visió global.

En aquest marc, Alemany es pregunta què poden fer els governs i les polítiques públiques, però també l'empresariat.

D'una banda, cal consolidar les reformes a través de la recuperació de la competitivitat (Alemany especifica que via costos), potenciar la internacionalització i apostar per la dimensió. Alemany afirma que l'estat espanyol, en el seu conjunt, té una competitivitat limitada, ja que el 40% de la producció susceptible a ser exportada entre en competència directe amb la producció dels països emergents els quals aporten més facilitats als mercats, en el cas de Portugal, encara pitjor, se situa al 70% i Alemanya al 17% i que, per tant, el 83% de la producció alemanya no entra en competència directe en cap altra territori, pel que fa a Catalunya comenta que en els darrers 15 anys hem doblat la transacció internacional.

Altrament, Alemany exposa que és important prendre una actitud de pensar endavant, no comparar amb les xifres assolides anys enrere, sinó establir un projecte pel futur i comparar-nos amb els objectius d'aquest nou projecte amb la perspectiva d'anar cap a l'excel·lència i la dimensió.

La dimensió no entesa exclusivament en grandària (i menys quan el 80% de la base econòmica de la Unió Europea està formada per petites i mitjanes empreses) sinó en capacitat, ja que la dimensió es pot adquirir de moltes maneres, com per exemple col·laborant entre altres empreses.

D'altra banda, Salvador Alemany ha detallat que cal aplicar mesures a curt termini, com són les mesures d'estímul, la gestió d'expectatives i la inclusió activa de persones excloses. Alemany exposa que les expectatives que fins ara ens han transmès i les que ens estan transmeten ja no se les creu ningú, per això, és important que funcionem mirant endavant, sense mirar massa cap enrere, i ser els amos de les nostres expectatives; això sí, cal que ens marquem fites sobre què volem ser i què podem ser, incloent paràmetres sobre dimensió, geoestratègia, indústria, entorn econòmic, social i cultural... Pel que fa a la inclusió activa de les persones excloses, Alemany exposa que, des de la perspectiva economètrica, sabem que la crisi ha causat l'exclusió, però malgrat tot, cal ser actius en solucionar aquesta exclusió, ja que aquesta, alhora, també està sent la causa dels problemes de la recuperació.

Alemany, per últim, comenta que cal també un estímul de l'activitat econòmica, tot impulsant la demanda i el recurs de la col•laboració público-privada.

Alhora, en la solució de la situació econòmica, no només hi ha de prendre part el govern sinó també l'empresariat incloent, evidentment, les cooperatives i l'emprenedoria col·lectiva. En aquest marc, Alemany exposa que l'empresariat, sigui en la forma jurídica que sigui, ha d'aportar projecte i actitud, talent, els elements físics necessaris i la capitalització que es requereixi.

En aquesta exposició d'avui, des del cooperativisme en podem extreure aprenentatges importants que alineats amb la dimensió cooperativa n'obtenim clarament un avantatge competitiu basat en el compromís, la transparència, l'arrelament al territori, la democràcia i la justícia.