Canvis en l’enumeració d’inscripció registral de les cooperatives

Durant el mes de desembre de 2009 el Departament de Treball ha posat en producció una nova aplicació informàtica, mitjançant la qual s’automatitzen els processos i documents del Registre General de Cooperatives de Catalunya.
Amb aquesta nova aplicació es possibilita un funcionament més àgil del Registre. Per això, l’Ordre TRE/243/2007, d'11 de juny, per la qual s'aprova l'aplicació CLIO corresponent a l'automatització dels processos i documents del Registre General de Cooperatives de Catalunya i del Registre Administratiu de Societats Laborals de Catalunya, entraria en funcionament pel que fa a tots els procediments i actes societaris inscriptibles en el Registre.

Tanmateix, una de les conseqüències de la posada en marxa de l’aplicació és el canvi en la numeració d’inscripció registral de totes les cooperatives, ja que aquesta s’unifica per a tot Catalunya i, per tant, també desapareixen les lletres que fins ara identificaven el territori.

En aquest context i durant els propers mesos, des de la Confederació s’anirà informant sobre els procediments que les empreses hauran de seguir en els processos telemàtics al Registre.

Per a més informació: www.gencat.cat/treball/economiacooperativa