Calendari de subvencions per a l'any 2010

El Departament de Treball informa, en el seu espai web, de la previsió de calendari de les subvencions per a l’any 2010. A continuació detallem algunes de les previsions exposades a l’esmentat apartat:

Inicia: per a la creació d'empreses
- Disposició: Suport als programes d'àmbit local de foment i assessorament a la creació d'empreses, als projectes singulars i/o experimentals de suport a la creació d'empreses (entitats col·laboradores de la DGECCE, denominades Inicia: per a la creació d'empreses).
- Previsió de publicació de les bases: febrer 2010.
- Previsió de publicació de la convocatòria: febrer 2010.
- Termini de presentació de sol·licituds: 30 dies naturals, a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC.

Promoció de l'ocupació autònoma
- Disposició: Promoció de l'ocupació autònoma.
- Previsió de publicació: febrer 2010.
- Termini de presentació de sol·licituds: Resta obert tot l'any.

Foment de l'economia cooperativa
- Disposició: accions destinades al desenvolupament de les empreses d'economia cooperativa i per al foment, promoció i divulgació de les cooperatives i societats laborals.
- Previsió de publicació de les bases: febrer 2010.
- Previsió de publicació de la convocatòria: febrer 2010.
- Termini de presentació de sol·licituds: 30 dies naturals, a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC.

Curs de formació superior universitària per a la creació d'empreses
- Disposició: ajut en espècie per als tècnics i les tècniques de les entitats col·laboradores de la Direcció General d'Economia Cooperativa i Creació d'Empreses per participar en el curs de formació superior universitària en matèria de creació d'empreses.
- Previsió de publicació: febrer 2010.
- Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació en el DOGC.

Abonament de quotes de la Seguretat Social
- Disposició: Abonament de les quotes de la Seguretat Social als treballadors/ores que hagin capitalitzat la prestació d'atur.
- Previsió de publicació: febrer 2010.
- Termini de presentació de sol·licituds: Resta obert tot l'any.

Ajut Temporal Extraordinari (ATE)
- Disposició: Ajut Temporal Extraordinari (ATE) dins del marc del programa IMPULSA per afavorir la integració professional i laboral de treballadores i treballadors autònoms que hagin cessat en la seva activitat empresarial.
- Previsió de publicació: febrer 2010.
- Termini de presentació de sol·licituds: disposició subjecte a estudi.

Plans de formació
- Disposició: convocatòria conjunta de subvencions públiques per finançar subvencions de plans de formació per a treballadors/ores prioritàriament ocupats/ades:
- Plans de formació intersectorials.
- Plans de formació intersectorials específics per a l'economia social.
- Plans de formació sectorials.
- Previsió de publicació: març 2010.
- Termini de presentació de sol·licituds: 1 mes, des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC.


Més informació:

www.gencat.cat/treball