Assistència Sanitària es confirma com a líder a Catalunya

L’asseguradora es manté líder en volum de primes de salut a Catalunya (171,74 M€) i va tancar el 2009 amb un creixement del 5%. L’activitat assistencial i hospitalària de l’entitat va registrar una evolució anàloga als anys anteriors, amb un lleu increment de les consultes en l’últim trimestre de l’any, atribuïble a la grip A. Algunes de les inversions més destacades de 2009 van ser la posada en marxa del servei d’accessibilitat per a persones sordes, la nova àrea d’urgències pediàtriques de l’Hospital de Barcelona i el centre de reproducció assistida Gravida, entre altres. A més, s’han consolidat iniciatives de responsabilitat social corporativa, com el programa de beques per a metges i infermeres.

L’asseguradora mèdica Assistència Sanitària va tancar l’exercici 2009 afiançant el seu lideratge a Catalunya en primes, amb un volum agregat de 171,74 milions d’euros i un nombre total de 198.047 assegurats. A més, en un any marcat per la contracció del mercat, la facturació del Grup Assistència va augmentar un 5% respecte al 2008 i la seva quota de mercat es va situar en un 13,58% del volum de primes. Des de la seva creació, seguint un model de cooperativisme sanitari basat en l’autogestió i en la igualtat de metges i usuaris en els òrgans de decisió i gestió, Assistència Sanitària és al capdavant de la sanitat privada a Catalunya, amb un quadre mèdic de 3.875 metges en actiu.

Pel que fa a l’activitat assistencial registrada el 2009, en la línia de les dades de l’any anterior, es van realitzar un total de 283.565 visites en assistència primària (una davallada del 3,7% respecte al 2008) i 129.634 visites urgents (un increment del 4,5%); el SUD (servei d’urgències domiciliàries) va efectuar 78.680 visites, un 7,3% més. En els tres últims mesos de 2008, especialment el novembre, va augmentar notablement l’activitat assistencial, a causa de l’alarma creada al voltant de l’aparició del virus H1N1 de la grip A, que Assistència Sanitària va abordar de forma especial amb la creació d’un pla d’atenció extraordinari.

L’any 2009, Assistència Sanitària va dur a terme algunes inversions destacades amb l’objectiu de millorar el seu servei i incorporar nous avantatges per als seus assegurats. D’una banda, va implantar un servei específic d’accessibilitat i atenció a les persones sordes, que ara disposen d’interpretació en llengua de signes per a totes les visites programades i un canal de comunicació escrita personal per concertar les cites mèdiques. D’altra banda, a l’Hospital de Barcelona, va crear una nova àrea d’urgències pediàtriques que redueix el temps d’espera i facilita una aproximació més eficaç al pacient infantil. A més, el desembre de 2009 va entrar en funcionament Gravida, centre de reproducció assistida en què Assistència Sanitària és soci majoritari.

Assistència Sanitària és exemple del cooperativisme sanitari, un particular model d’autogestió ideat pel Dr. Josep Espriu fa cinquanta anys i basat en la igualtat dels metges i els usuaris en els òrgans de decisió i gestió. Actualment, l’entitat compta amb prop de 200.000 assegurats i un quadre facultatiu format per més de 4.000 metges a la seva disposició. A més, és proveïdor mèdic oficial del FC Barcelona.