Assemblea Extraordinària de la Federació de Cooperatives de Treball

El Consell Rector de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya convoca a tots els socis i sòcies de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya a participar a l'Assemblea Extraordinària que se celebrarà

el proper dijous 28 de gener a les 16,30 h al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), al carrer Montealegre 5.

Durant l'Assemblea Extraordinària està previst aprovar, si s’escau, el pla estratègic de la Federació pels anys 2010-2012, així com la creació d’una societat de participació en fons propis de l’economia cooperativa participada per la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. A més, l'ordre del dia inclou un punt informatiu sobre la fusió plantejada entre la FCTC i Servicoop, la Federació de Cooperatives de Transportists i Serveis.

L’Assemblea és el màxim òrgan de decisió i d’expressió de la voluntat social de la Federació, alhora que un espai de trobada i un bon moment per compartir la nostra realitat i projectes de futur. Comptem que sereu nombrosos a venir dijous 28 de gener per validar la nostra acció de cara als propers dos anys.

La documentació associada i la butlleta d'inscripció estan disponibles al web de la federació.