Economia per la Vida
Pacte Català per la Salut Col·lectiva, la Democràcia Econòmica i la Justícia Socioambiental
Proposta del cooperativisme català d’un Pacte de país per una Economia per la Vida
Marketplace cooperatiu
Experiències multisectorials
Bones pràctiques cooperatives per fer front a la Covid-19
Decret Llei 16/2020
Ajudes i subvencions per a cooperatives
DECRET LLEI 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència,ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19
Pla de Recuperació del Cooperativisme
7 eixos d'actuació i 39 mesures per fer front a la crisi provocada per la COVID-19
Les cooperatives davant els reptes que planteja la COVID-19
Subvencions a cooperatives
Projectes singulars COVID-19
Subvenció de mesures de suport a projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica COVID-19 per a empreses cooperatives
Nous terminis
Legalització de llibres i presentació dels comptes anuals
Nous terminis i mecanismes per a la legalització de llibres i presentació dels comptes anuals arran de la normativa aprovada com a conseqüència de la crisi sociosanitària provocada per la COVID-19.
SERVEI EXPRÉS COVID-19
Suport al cooperativisme
Assessorament jurídic i econòmic gratuït per a les nostres associades
Com t'afecta la Covid-19?
Formulari de suport a les cooperatives
Com afecta les cooperatives la crisi provocada pel Coronavirus?
CODI ELECTRÒNIC
Actualització permanent
Recull de totes les ordres, instruccions i decrets publicats al BOE
FINANÇAMENT COOPERATIU
Suport financer a les cooperatives
Finançament en forma de pòlissa de crèdit per cobrir tensions de tresoreria o préstec de liquiditat
Marketplace empresarial Covid-19
Serveis tecnològics i productes sanitaris
Què pot fer la teva empresa per lluitar contra el coronavirus?
FORMACIÓ COOPERATIVA
Enquesta per detectar necessitats
Ens interessa la teva opinió per millorar l’oferta formativa en cooperativisme
MESURES NORMATIVES
Normes cooperatives Covid-19
Recull de normativa reguladora del cooperativisme
Treballadors, empreses i autònoms
Informació d'interès
Recull dels aspectes generals més rellevants que apliquen a aquests col·lectius
MISSATGES
Missatges dels líders de l'Economia Social
Recull de missatges dels líders i dirigents de les principals organitzacions cooperatives i de l'Economia Social
Aracoop, Ateneus i Projectes Singulars
Anul·lació suspensió i modificació actuacions
Resolució per la qual s’aixeca la suspensió de la tramitació dels expedients i es modifiquen les actuacions subvencionades de la convocatòria de subvencions a projectes singulars, la Xarxa d'Ateneus Cooperatius i projectes Aracoop, ocasionada pel COVID-19.
Informació sectorial cooperativa
Federacions de cooperatives
Adreça't a les Federacions per a consultes específiques
Canal Gencat
Efectes del coronavirus per temes
Mesures i tràmits per àmbits i sectors

Les cooperatives davant els reptes que planteja la COVID-19

Les cooperatives com a model econòmic i social heterogeni, sostenible i arrelat al territori

Les conseqüències socioeconòmiques i sanitàries de la COVID-19 mostren la fragilitat d’un model global que prioritza l’acumulació privada de riquesa per sobre de la vida humana i del planeta. Amb l’actual crisi sanitària, social i econòmica i les acumulacions d’emergències dels darrers anys, Catalunya es troba amb un teixit socioeconòmic greument afectat i d’altres amb grans dificultats on les polítiques socioeconòmiques, poc orientades a l’interès general, es fan insostenibles.

L’excepcional situació a què ens ha abocat la crisi sociosanitària ha posat sobre la taula la importància de la capacitat que tenen les organitzacions de resoldre i cobrir necessitats de forma comunitària i solidària. Volem fer valdre la resiliència de la societat catalana i la multitud d’iniciatives, públiques i privades, per contribuir a minorar els efectes de la COVID-19. En concret, volem realçar les xarxes formades per cooperatives de tota mena que han esdevingut clau per sostenir la vida, tant pel que fa a les cures, com la conciliació o l’economia. Els valors del cooperativisme donen resposta a les necessitats socials i econòmiques de la població en un context d’incertesa i de desconcert com l’actual.

És per això que, des de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, hem elaborat un pla de mesures urgents per a la reactivació econòmica del conjunt del cooperativisme. Un pla centrat en 7 eixos transversals clau concretats amb 39 mesures que s'articulen entorn de dos grans objectius:
Atendre les necessitats més immediates a què han de fer front les empreses cooperatives.
Situar també el cooperativisme en l’estratègia de reconstrucció econòmica del país, d’acord amb la seva capacitat per resistir la crisi, generar ocupació de qualitat i contribuir amb solucions empresarials als desafiaments industrials, socials i econòmics que plantegen la crisi provocada per la COVID-19.

Des de la Confederació de Cooperatives de Catalunya treballem en la representació i defensa del cooperativisme com a model econòmic i social heterogeni, sostenible i arrelat al territori.

Consulteu el Pla de Recuperació del cooperativisme, aquí.

ACTUALITAT D'INTERÈS