Economia per la Vida
Pacte Català per la Salut Col·lectiva, la Democràcia Econòmica i la Justícia Socioambiental
Proposta del cooperativisme català d’un Pacte de país per una Economia per la Vida
Marketplace cooperatiu
Experiències multisectorials
Bones pràctiques cooperatives per fer front a la Covid-19
Decret Llei 16/2020
Ajudes i subvencions per a cooperatives
DECRET LLEI 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència,ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19
Pla de Recuperació del Cooperativisme
7 eixos d'actuació i 39 mesures per fer front a la crisi provocada per la COVID-19
Les cooperatives davant els reptes que planteja la COVID-19
Subvencions a cooperatives
Projectes singulars COVID-19
Subvenció de mesures de suport a projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica COVID-19 per a empreses cooperatives
Nous terminis
Legalització de llibres i presentació dels comptes anuals
Nous terminis i mecanismes per a la legalització de llibres i presentació dels comptes anuals arran de la normativa aprovada com a conseqüència de la crisi sociosanitària provocada per la COVID-19.
SERVEI EXPRÉS COVID-19
Suport al cooperativisme
Assessorament jurídic i econòmic gratuït per a les nostres associades
Com t'afecta la Covid-19?
Formulari de suport a les cooperatives
Com afecta les cooperatives la crisi provocada pel Coronavirus?
CODI ELECTRÒNIC
Actualització permanent
Recull de totes les ordres, instruccions i decrets publicats al BOE
FINANÇAMENT COOPERATIU
Suport financer a les cooperatives
Finançament en forma de pòlissa de crèdit per cobrir tensions de tresoreria o préstec de liquiditat
Marketplace empresarial Covid-19
Serveis tecnològics i productes sanitaris
Què pot fer la teva empresa per lluitar contra el coronavirus?
FORMACIÓ COOPERATIVA
Enquesta per detectar necessitats
Ens interessa la teva opinió per millorar l’oferta formativa en cooperativisme
MESURES NORMATIVES
Normes cooperatives Covid-19
Recull de normativa reguladora del cooperativisme
Treballadors, empreses i autònoms
Informació d'interès
Recull dels aspectes generals més rellevants que apliquen a aquests col·lectius
MISSATGES
Missatges dels líders de l'Economia Social
Recull de missatges dels líders i dirigents de les principals organitzacions cooperatives i de l'Economia Social
Aracoop, Ateneus i Projectes Singulars
Anul·lació suspensió i modificació actuacions
Resolució per la qual s’aixeca la suspensió de la tramitació dels expedients i es modifiquen les actuacions subvencionades de la convocatòria de subvencions a projectes singulars, la Xarxa d'Ateneus Cooperatius i projectes Aracoop, ocasionada pel COVID-19.
Informació sectorial cooperativa
Federacions de cooperatives
Adreça't a les Federacions per a consultes específiques
Canal Gencat
Efectes del coronavirus per temes
Mesures i tràmits per àmbits i sectors
 

 

 

ORGANITZACIÓ SOCIETÀRIA DE LES COOPERATIVES: Recull de la normativa publicada en relació amb les mesures excepcionals adoptades com a conseqüència de l'estat d'alarma decretat per frenar l'expansió del Coronavirus SARS-CoV-2

 

 

En el present decret llei es regulen, entre d'altres, els aspectes següents:

Articles 4 i 5 del Capítol IV, sobre mesures relatives a les persones jurídiques de dret privat, subjectes a les disposicions del dret civil català, incloses les societats cooperatives, i a les juntes de propietaris en les comunitats subjectes a règim de propietat horitzontal durant la vigència de l'estat d'alarma.

   • Suspensió de terminis per a les reunions dels òrgans de les cooperatives.
   • Reunions per mitjans telemàtics.
   • Terminis per a elaborar, aprovar i presentar comptes anuals.
   • Modificació excepcional de l’antelació de la convocatòria de l’assemblea general.
   • Mesures excepcionals per a les cooperatives mentre duri l’estat d’alarma.

 

Mesures excepcionals per a cooperatives que es regeixen per la llei estatal de cooperatives.

 

 • Criteri Interpretatiu 1-2020 de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, en relació amb les qüestions plantejades sobre l'aplicació a les societats cooperatives del Reial Decret-Llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliena que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de lluita contra el COVID-19.

 

 

 

[row id="" class=""]

[col class="span6"]

[accordion id="accordion1"]

[accordion_item title="NOVETATS"]

Resum de les principals mesures adoptades pel Gobierno en els diferents Reials Decrets aprovats [02/04/2020]

Valoració i propostes de les entitats i empreses de l'ES sobre el RD.Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del Covid-19 [20/03/2020]

Recopilació normativa sobre les mesures decretades, elaborada per l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central.

DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut igestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19. [18/03/2020].

Convocatòria de subvencions per promoure i reforçar l’economia social i solidària 2020. Ajuntament de Barcelona.

[/accordion_item]

[accordion_item title="RECOMANACIONS"]

alertacovid

[/accordion_item]

[/accordion]

[/col]

[col class="span6"]

[accordion id="accordion1"]

[accordion_item title="CANALS OFICIALS"]

alertacovid

[/accordion_item]

[accordion_item title="DUBTES"]

dubtescovid

[/accordion_item]

[/accordion]

[/col]

[/row]

ACTUALITAT D'INTERÈS