Economia per la Vida
Pacte Català per la Salut Col·lectiva, la Democràcia Econòmica i la Justícia Socioambiental
Proposta del cooperativisme català d’un Pacte de país per una Economia per la Vida
Marketplace cooperatiu
Experiències multisectorials
Bones pràctiques cooperatives per fer front a la Covid-19
Decret Llei 16/2020
Ajudes i subvencions per a cooperatives
DECRET LLEI 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència,ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19
Pla de Recuperació del Cooperativisme
7 eixos d'actuació i 39 mesures per fer front a la crisi provocada per la COVID-19
Les cooperatives davant els reptes que planteja la COVID-19
Subvencions a cooperatives
Projectes singulars COVID-19
Subvenció de mesures de suport a projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica COVID-19 per a empreses cooperatives
Nous terminis
Legalització de llibres i presentació dels comptes anuals
Nous terminis i mecanismes per a la legalització de llibres i presentació dels comptes anuals arran de la normativa aprovada com a conseqüència de la crisi sociosanitària provocada per la COVID-19.
SERVEI EXPRÉS COVID-19
Suport al cooperativisme
Assessorament jurídic i econòmic gratuït per a les nostres associades
Com t'afecta la Covid-19?
Formulari de suport a les cooperatives
Com afecta les cooperatives la crisi provocada pel Coronavirus?
CODI ELECTRÒNIC
Actualització permanent
Recull de totes les ordres, instruccions i decrets publicats al BOE
FINANÇAMENT COOPERATIU
Suport financer a les cooperatives
Finançament en forma de pòlissa de crèdit per cobrir tensions de tresoreria o préstec de liquiditat
Marketplace empresarial Covid-19
Serveis tecnològics i productes sanitaris
Què pot fer la teva empresa per lluitar contra el coronavirus?
FORMACIÓ COOPERATIVA
Enquesta per detectar necessitats
Ens interessa la teva opinió per millorar l’oferta formativa en cooperativisme
MESURES NORMATIVES
Normes cooperatives Covid-19
Recull de normativa reguladora del cooperativisme
Treballadors, empreses i autònoms
Informació d'interès
Recull dels aspectes generals més rellevants que apliquen a aquests col·lectius
MISSATGES
Missatges dels líders de l'Economia Social
Recull de missatges dels líders i dirigents de les principals organitzacions cooperatives i de l'Economia Social
Aracoop, Ateneus i Projectes Singulars
Anul·lació suspensió i modificació actuacions
Resolució per la qual s’aixeca la suspensió de la tramitació dels expedients i es modifiquen les actuacions subvencionades de la convocatòria de subvencions a projectes singulars, la Xarxa d'Ateneus Cooperatius i projectes Aracoop, ocasionada pel COVID-19.
Informació sectorial cooperativa
Federacions de cooperatives
Adreça't a les Federacions per a consultes específiques
Canal Gencat
Efectes del coronavirus per temes
Mesures i tràmits per àmbits i sectors

El cooperativisme català treballa per a la integració laboral de joves migrants no acompanyats

Impulsat per les federacions de cooperatives agràries i de treball, el projecte s’inicia treballant amb unes 50 cooperatives agràries amb motiu de la campanya de la fruita

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) i la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC) han perfilat, en el marc del projecte Acollim.coop, una iniciativa conjunta amb l’objectiu de facilitar la integració laboral de joves migrants no acompanyats en el sector agrari i agroindustrial català. El projecte posa en contacte cooperatives agràries, que requereixen personal per a les seves instal·lacions o per a les explotacions dels socis, amb cooperatives de treball d’iniciativa social que tutelen joves migrants sols i sense referents familiars a Catalunya.

Arran de l’estat d’alarma i la crisi pel COVID-19, els requeriments de personal són més necessaris que mai i, per aquest motiu, el projecte Acollim.coop pren ara un especial interès. Aquesta iniciativa, que tindrà continuïtat en el temps, es comença a treballar amb unes 50 cooperatives agràries. Només en fruita dolça, el sector requereix cada any d’unes 35.000 persones per dur a terme les tasques pròpies de la campanya i per això s’inicia la col·laboració amb les cooperatives fructícoles. Posteriorment es farà extensiva a altres sectors agropecuaris com vinya, oli d’oliva, cítrics, ramaderia i llet.

Les 194 cooperatives agràries catalanes sumen més de 4.600 llocs de treball propis, als quals cal afegir l’ocupació que creen els seus 31.500 socis productors. Per la seva part, les cooperatives d’iniciativa social acrediten una llarga trajectòria en la gestió de centres i pisos per a infants i joves del sistema de protecció de menors i altres recursos de caràcter socioeducatiu i atenen a 745 joves menors d’edat i 121 majors d’edat.

Tot i les dificultats en la gestió dels permisos de treball, dels desplaçaments d’aquests joves des dels centres d’acollida fins les cooperatives o les explotacions dels socis i de la seva formació, el cooperativisme està fent un esforç en resoldre totes i cada una de les situacions particulars. En aquest sentit, les federacions de cooperatives catalanes aprofitaran la flexibilització dels criteris laborals derivada del nou Reial decret del Govern espanyol sobre regulació de l’ocupació agrària per potenciar la incorporació de joves entre 18 i 21 anys.

La col·laboració entre les cooperatives agràries i de treball associat per a la integració laboral de joves migrats es duu a terme en el marc dels projectes d’intercooperació en l’àmbit de la Confederació de Cooperatives de Catalunya.

 

Més informació:

Sr. Ramon Sarroca, president FCAC | 626 496 984
Sr. Joan Segarra, director de la Sectorial d'Iniciativa Social FCTC | 608 091 722

ACTUALITAT D'INTERÈS